– Underkjenn rapporten

Vepsens redaksjonssekretær, Tor Bach, mener den psykiatriske rapporten om Breivik ikke holder mål.

– Den psykiatriske vurderingen av Anders B. Breivik bør underkjennes og Breivik vurderes på nytt. De sakkyndige i saken har åpenbart manglet kompetanse på sentrale områder. Vepsens redaksjonssekretær, Tor Bach, som har skrevet om ekstremistmiljøer i 20 år, tar et flengende oppgjør med psykiaterrapporten som stempler ABB som paranoid schizofren.

– De to psykiaterne har konsekvent forholdt seg til Breiviks meninger som symptomer på psykose, uten å forholde seg til at de synspunktene Breivik forfekter florerer i et politisk miljø. De mangler åpenbart helt nødvendig kompetanse på politisk ekstremisme.  Med den metodikken de har brukt for å konkludere at Breivik er psykotisk, ville hele det høyreekstreme miljøet og en hvilken som helst vekkelsespredikant bli regnet som gale.

Bach understreker at han er svært overrasket over innholdet i rapporten.
– Jeg hadde i utgangspunktet tillit til at de sakkyndige hadde kommet frem til en korrekt konklusjon, og var spent på hvilke detaljer som hittil hadde vært ukjent for offentligheten. Meningen var altså å skrive en generell nyhetsartikkel, men jeg innså raskt at det ville bli et partsinnlegg og ingen nøytral artikkel.

Bach mener at mange av argumentene for Breiviks påståtte sinnssykdom fremstår som virkelighetsfjerne.
– De trekker frem at observanden var redd for å bli avlyttet. Ja, tenk, det ville faktisk ikke forbause meg all den tid mannen planla å sprenge regjeringsbygget i luften. Enhver terrorist med mer enn halve hjernen i behold ville jo bekymret seg over den slags. Et annet eksempel de utlegger som bevis for Breiviks bisarre og grandiose ideer er at han oppfatter seg som en som skal frelse Europa fra islamiseringen. Ja, dette er det ganske mange som mener, og skulle man tvangsbehandle alle, ville vi ende med den sovjetiske varianten av politisk asyl, sier Bach.

Han peker også på at psykiaterne er opptatt av Breiviks detaljerte beskrivelser av ordener og insignia til bruk på uniformer.
– Dette er jo den slags mange i ekstreme miljøer er opptatt av. En norsk nazigruppe laget for noen år siden et uniformsreglement på hele tre sider for sin egen hird, en gruppe som talte et par håndfuller med folk. De grandiose ideene er et viktig kjennetegn ved ekstremistbevegelser. Tenk, for noen år siden hadde vi et miniparti som ville bruke oljefondet til å bygge norske baser på månen.

Bach er fastslår at det ikke er nok å underkjenne den eksisterende rapporten. Det er også viktig at nye sakkyndige, hvorav minst en må ha kompetanse på politisk ekstremisme, må foreta en helt ny vurdering.

Også andre har reagert på breivikrapporten. VGs Anders Giæver påpeker i en kommentar at psykiaterne ved å google det de oppfattet som nyord som var oppstått i Breiviks hode, lett kunne ha funnet ut at dette er begreper som er i vanlig bruk, blant annet i de miljøene Breivik oppsøkte på nett.

Bach påpeker at David Copeland, den britiske nazisten som i 1999 stod bak en 13 dagers bombekampanje mot minoritetsmiljøer i London også ble diagnostisert som paranoid Schizofren.

– Det var først de en av de sakkyndige gikk gjennom Copelands bokhyller at man innså at mannen tilhørte en bevegelse hvor man delte Copelands tankegods, at man forstod at diagnosen var feil. Copeland ble senere dømt til å sone minst 50 år i fengsel for seks forskjellige drap.

Bach ønsker ikke å gå inn på noen vurdering av hvorvidt Breivik bør diagnostiseres som sinnssyk.
– Mitt poeng er et denne lettbente rapporten undergraver folks tillit til rettssystemet, i tillegg til at den også skader Breiviks rettssikkerhet. Som samfunn har vi ikke råd til slike lettkjøpte løsninger i en så stor og tragisk sak, understreker han.

 

Vepsen presiserer

Flere lesere har spurt hvilket grunnlag vi uttaler oss på i denne saken. Vi presiserer derfor at Vepsen har hele den psykiatriske rapporten om Breivik og at den er lest av flere redaksjonsmedlemmer og eksterne ressurspersoner før vi valgte å publisere noe om innholdet.