– PST må komme med tall

PST utfordres i rapporten hatgrupper 2011.

PST må på banen og tallfeste de norske ekstremistmiljøene. Dette er en av konklusjonene i rapporten Hatgrupper 2011 som Foreningen Vepsen publiserer i morgen.

– Som samfunn trenger vi fakta om hva vi har å forholde oss til og hvor mange som ønsker å avskaffe demokratiet. Ikke minst trenger vi å vite hvor mange norske ekstremister som er villige til å bruke vold. I dag er det bare PST som har lovhjemler og teknisk kapasitet til å lage en samlet oversikt over aktørene i disse miljøene, da blir det helt håpløst at de aldri går ut med tall. Dette sier Tor Bach, som er redaksjonssekretær i Vepsen.org.

Hatgrupper 2011 er Foreningen Vepsens oppsummering av norske ekstremistmiljøer i året som gikk. Fremmedfiendtlige grupper dominerer, men også yterliggående muslimer, fredsforskere og publikasjoner på venstresiden får sitt pass påskrevet i den nye rapporten, som er den første samlede fremstillingen av norske ekstremistmiljøer som er laget på lang tid.

– Det er et gledelig faktum at mange nye stemmer har kommet til etter terroren 22.juli, men vi må være klar over at de hatefulle miljøene fortsatt eksisterer, og at selv om de ikke har vokst, har de heller ikke pakket sammen. Noen av dem har til og med skjerpet språkbruken og fremstår i dag som mer radikale, forteller Bach.

Han understreker at det gledeligste i høst har vært at tunge samfunnsaktører som LO har kommet på banen, og at store partier som Arbeiderpartiet og Høyre har blitt mer tydelige og nå kommer med konkrete forslag til å bekjempe hat og ekstremisme.

– Den trenden vi har sett i de siste årene er imidlertid ikke at de tradisjonelle ekstremistmiljøene har vokst. Det har imidlertid det såkalte konspirasjonsmiljøet, hvor all verdens sammensvergelsesmyter sauses sammen med klassisk antisemittisme, og hvor falsknerier som Zions Vises Protokoller går sin seiersgang. Mange lærere melder om elever ned i ungdomsskolealder som fullt og fast tror at Illuminati drepte Michael Jackson, og det finnes rosablogger hvor jødene får skylden for alt fra å ha drept Jesus til å ha diktet opp Auschwitz. En av de viktigste konklusjonene i denne rapporten er at vi trenger en innsats for å vaksinere skoleelever mot konspirasjonstenkning, fordi dette ofte kan bli en innfallsport til ekstreme holdninger og handlinger.