Enda mer nazisme?

SOS Rasisme har bidratt til å skade arbeidet mot rasisme og nazisme.

Vepsen har en stund kjent til at SOS Rasisme i fjor stod bak en infiltrasjon av Norwegian Defence League. Flere personer som opererte på vegne av organisasjonen satt i ledelsen for NDL mens Håvar Krane og Lena Andreassen ledet organisasjonen. Disse hadde avgjørende innflytelse, blant annet på hvem som fikk være med i NDLs gruppe på Facebook, og på hvem som hadde stemmerett ved valg av leder. 

De var med andre ord også en del av ledelsen som arrangerte det som ble en av tidenes mest omtalte ekstremistdemonstrasjoner, med tilhørende motdemonstrasjon og et voldsomt politioppbud som kostet skattebetalerne i dyre dommer.

Det finnes ganger, hvor man av journalistiske grunner, hvor den informasjonen man trenger å fremskaffe er av tilstrekkelig viktighet, at man må operere på falske premisser i en organisasjon. Da handler det om å kunne avsløre viktige ting for offentligheten. Medarbeidere i Vepsen har også i tidsavgrensede perioder benyttet slike metoder, men da etter grundige overveielser, og på en slik måte at man ikke bidrar til lovbrudd, eller til å styrke ekstremistbevegelser.

Vi ser imidlertid få tegn til at slike aktverdige motiver har ligget bak den virksomheten SOS-Rasisme har bedrevet. Tvert imot har man bidratt til at en liten ekstremistgruppe fikk ufortjent mye oppmerksomhet og nye kontakter, og man har attpåtil profittert politisk på dette ved selv å gå i spissen for motdemonstrasjonen mot et arrangement man hadde makt til å avverge. Slik dette fremstår, får man inntrykk av en organisasjon som kynisk bygger opp under fiendebilder for å fremme egne, politiske formål.

Det fantes på det tidspunkt Norwegian Defence League ble stiftet ingen indikasjoner på at denne organisasjonen hadde potensiale til å bli noen stor eller truende gruppering i Norge. Enhver med et snev av politisk gangsyn måtte se at dette var en flopp, og at det hele fremstod mer som en manesje med klovner enn en politisk organisasjon.  Det kan legges til at hele infiltrasjonsprosjektet lekket som en sil, og at flere personer i SOS Rasisme har snakket om saken. At ledelsen i ettertid har forsøkt å legge ansvaret for lekkasjene på et ekskludert medlem, sier i grunnen det meste om hvor forsvarlig denne organisasjonen opererer.

Vi kan heller ikke se at SOS Rasisme har bidratt til å kaste lys over viktige samfunnsmessige forhold, eller til å avsløre vesentlige ting om det indre livet i høyreekstreme bevegelser. Det er derfor all grunn til å sette søkelyset på organisasjonens metoder, og å sette spørsmålstegn ved hvilke motiver de har.

I ettertid er det også all grunn til å spørre seg hvorvidt NDLs tidligere leder, Håvar Krane, ble utsatt for en provokasjon da han under et pubbesøk uttalte at han gjerne ville skyte utenriksministeren. Uttalelsene ble tatt opp på bånd av personer med tilknytning til SOS-rasisme, og lenge etterpå gitt til TV2, som slo saken stort opp. Har Krane blitt lokket til å komme med uttalelser han ellers ikke ville ha kommet med, stiller saken etter vårt syn seg helt annerledes. Det vi vet er at opptakene av Krane ble gjort av personer med tilkytning til SOS Rasisme, og at de samme personene skal ha presset på for å få Krane til å stille som leder i NDL.

De som står i spissen for SOS Rasisme, og det ikke spesielt overbevisende forsøket fra de samme folkene på å omdøpe organisasjonen til Nye SOS Rasisme, tilhører selv en stalinistisk ekstremistgruppe som, hvis man skal tro på bevilgende myndigheter, har stått bak det mest massive medlemsjuks i norgeshistorien. Skal man tro media, har de også misbrukt SOS Rasismes midler til å finansiere aktiviteter i regi av den lille sekten Tjen Folket .

Vi finner det lite beroligende hvis det politiske klimaet skal preges av ekstremistgrupper som infiltrerer hverandre, med de faremomenter i form av mulige vendettaer og tysterjakter dette måtte utgjøre.  SOS Rasisme markedsfører seg under slagordet Aldri mer nazisme, men det later til at det organisasjonen faktisk har gjort er å bidra til Enda mer nazisme.

I en uttalelse for noen dager siden sier Tjen Folket: Vi kommunister vil i dag som i 1940 stille oss skulder til skulder ved alle som vi jobbe mot rasisme og fascisme og for en human flyktningpolitikk sammen med alle som er enig på dette feltet. Uavhengig av om de er organisert i noen politisk parti eller ikke.

Slik vi ser det har ekstremistene som styrer SOS Rasisme gjort mer for å skade arbeidet mot rasisme og fascisme og for en mer menneskelig flyktningepolitikk enn noen andre her til lands. Det er på tide å vende dem ryggen.

I en uttalelse på nettsidene sine anklager SOS Rasisme Dagbladet, som sitter på noe av den samme informasjonen som Vepsen for å fare med løgn. Dette innlegget kan leses her:
SOS Rasisme har aldri styrket nazister