Innsamlingsaksjon for Vepsen

Styreleder Henrik Lunde oppfordrer alle til å støtte Vepsen økonomisk

Vepsens innsamlingsaksjon fortsetter. Nå har du anledning til å støtte driften av Vepsen økonomisk.

– Vi har, mens vi utviklet det redaksjonelle og organisatoriske vært tilbakeholdne med å be om økonomisk støtte. Nå er imidlertid alt på plass, og vi føler at tiden er inne for å gå ut med en oppfordring til enkeltpersoner og organisasjoner om å støtte Vepsens viktige arbeid, sier styreleder Henrik Lunde.

– Vepsen er i dag det eneste organet som har kompetanse til å gi et oppdatert, balansert og nøkternt bilde av ekstreme og demokratifiendtlige miljøer i Norge. Snart lanserer vi også et unikt, internasjonalt samarbeidsprosjekt, som vil få store konsekvenser både for videre utvikling av aktiviteter i Foreningen Vepsen og ikke minst for det redaksjonelle innholdet i nettmagasinet http://http://www.vepsen.no, forteller Lunde.

Hva skal pengene brukes til?

– Vi ønsker å videreutvikle nettsiden vår, slik at vi får på plass en del vesentlig historisk dokumentasjon, enten det er snakk om å tekstscanne tidligere utgitte bøker, lage et eget oppslagsverk og lage et propagandaarkiv som gjøres tilgjengelig for forskere og journalister. Ved siden av dette vil vi anskaffe en del teknisk utstyr og helst også kunne kjøpe fri noen medarbeidere fra annet arbeid ved behov. Planen er å gjøre Vepsen til en kjemperessurs, ikke bare for nyhetsformidling, men også for grunnleggende kunnskap.

Han oppfordrer lesere, enten de er organisasjoner, partier eller enkeltpersoner til å gi et bidrag på kontonr: 1503 25 87280