Grunnlovsdemo ved Stortinget

Over hundre personer demonstrerte mot oppmykningen av statskirkeordningen.

En rekke ytterliggående kristne og en del personer fra det islamfiendtlige miljøet demonstrerte i dag foran Stortinget i forbindelse med at statskirkeordningen mykes opp.

I følge politiet var det i overkant av hundre personer som til sammen hadde møtt opp. De kristne demonstrantene hevdet at grunnlovsendringene innebærer en avkristning av Norge, mens de islamfiendtlige har lagt vekt på en tolkning av grunnlovsreformen som innebærer at islam sidestilles med kristendommen.

Hovedtaler for dagen var den avsatte presten Ludvig Nessa, som tidligere hadde oppfordret til å blokkere Stortinget slik at representantene ikke fikk stemt.  Dette ble det ingenting av, og de protesterende, som hovedsakelig så ut til å representere Kristen Samlingsparti, nøyde seg med å marsjere noen runder rundt Stortinget. Flere demonstranter knelte i bønn, i håp om at en guddommelig inngripen ville endre avstemningsresultatet.

Det var ikke bare grunnloven som var tema. Flere bar plakater hvor man tok opp Norges forhold til Israel, abortloven og den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. I følge plakatene er dette forhold som vil føre til at guds velsignelse over Norge kan opphøre.

Selv om statskirkeforliket vedtas i dag, ligger det an til flere demonstrasjoner. Den neste løper av stabelen i Stavanger på St. hansaften, hvor SIAN og NDL har tillyst en protest.