Kjente til ABB?

Kari Helene Partapuoli vil ikke si noe om hvilket mystisk nettverk som kjente til gjerningsmannen og hans kontaktnettverk før 22. juli

Antirasistisk Senter hevder at deler av det antirasistiske miljøet kjente til den tiltalte terroristen i flere år forut for terrorangrepene den 22. juli.

Disse oppsiktsvekkende påstandene fremsettes en nylig utgitt rapport om høyreekstreme miljøer fra Antirasistisk Senter. Man skal ha hatt kjennskap både til terroristens høyreekstreme identitet og hans internasjonale nettverk. Det er imidlertid ikke mulig å finne andre i det antirasistiske miljøet som er villige til å bekrefte disse opplysningene.

På spørsmål om hvem nettverkene er, ønsker ikke Antirasistisk Senters Leder, Kari Helene Partapuoli å svare offentlig, men sier det dreier seg om nettverk utenfor Antirasistisk Senter. På spørsmål om disse eller ARS har vært i kontakt med politiets etterforskere sier hun at de har vært i kontakt med politiet etter 22. juli, og hele tiden vært åpne overfor dem. Hun ønsker ikke å si offentlig hvilke politifolk det er snakk om. Når Vepsen ber om en presisering på hvorvidt opplysningene stammer fra enkeltpersoner eller nettverk hevder hun at opplysningene stammer fra nettverk.

Vepsen får bekreftet at Antirasistisk Senter skal ha møtt representanter for flere grener av politiet i etterkant av 22. juli, men etter det vi har erfart har ingen av disse møtene dreid seg om dette temaet. Det er heller ikke meldt noen vitner i den pågående rettssaken som skal kunne kaste lys over denne saken.