Toskeskap fra imam

Dagsavisens oppslag om saken.

Dagsavisens oppslag om saken.

2013 ser lovende ut for konspirasjonsteoretikere av alle slag. At Norges største moske slenger seg på er mer enn trist.

Det nye året er knapt i gang, men absurde uttalelser står allerede i kø. På Steigans uttalelser om at multikulturalismen er EU-elitens verktøy for å undergrave faglige rettigheter er noe av det mest paranoide som har kommet fra norsk venstreside på mange år. Engleskolelærer Ingunn Røiselands påstander om at Sandy Hook-massakren ikke skjedde, og med folk som også hevder at Holocaust ikke skjedde som kilder, er en foreløpig topp hva usmakeligheter fra alternativmiljøene angår.

På toppen, både når det gjelder smakløshet og toskeskap troner imidlertid imamen Nehmat Ali Shah og styreformann Ghulam Sarwar i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen i Oslo.

I følge de to kommer med til Dagsavisen skyldes negative holdninger til muslimer at jødene styrer norske medier. Selv om man leter med lys og lykte er det forsvinnende få, om noen jøder med makt over norske medier.

Imam Shah har aldri, til tross for mange års botid i Norge, sett seg brydd med å lære norsk. Etter vårt syn ville et språkkurs ha vært en klok investering. Imamen kunne på denne måten for eksempel satt seg inn i ting som hvordan statsforvaltningen fungerer.

Vi vil påpeke at med selv rudimentære kunnskaper om norsk og det norske samfunnet, ville imamen da kunne funnet ut at mediepolitikken i Norge ligger under kulturdepartementet og at kulturministeren, så langt fra jødisk, er den pakistanskættede muslimen Hadia Tajik.

Sånn sett demonstrerer han ikke bare at han tror på paranoide konspirasjonsforestillinger, men også at han er ute av takt med tiden, ute av takt med samfunnet og ikke minst: Han er en belastning, ikke bare for de over 5000 medlemmene av menigheten han er imam for, men også for alle norske muslimer. Imam Shah og hans tåpelige uttalelser er en gavepakke til alle som vil muslimer vondt.

I en tid hvor ekstreme miljøer forsøker å verve unge muslimer med hatretorikk, er det svært viktig at det muslimske Norge taler med en stemme mot rasisme og vold. Å gå ut med ekstreme uttalelser om andre minoriteter kan ikke bidra til annet enn å styrke de militante ekstremistene. Med slik vrøvl gir Shah legitimitet til ekstremistenes retorikk.

En mann som sprer vettløs antisemittisme og som samtidig viser så total mangel på kunnskap om det samfunnet han lever i og hvor han skal være åndelig veileder for andre, er etter vårt syn fullstendig uegnet i en slik ansvarsfull posisjon. Det er vårt håp at moskeen snarest fjerner ham fra jobben og overlater den til en kompetent person.