Roser terroristen

sianabbKjetil Kjønli, som er sentral i det muslimfiendtlige miljøet, roser nå massemorderen ABB åpent for å ha utslettet «festningen Utøya»

Det var onsdag at Kjetil Kjønli la ut følgende melding på den åpne facebookgruppen til SIAN:
«ABB klarte faktisk med sin gjerning å utslette festningen Utøya, som huset terror propaganda og et jødehat av uante dimensjoner. Videre så fikk ABB fjernet Jens Stoltenberg fra statsministerposten, itillegg til dette opplyste ABB store deler av det norske folk om de faktiske forhold, undertegnende inkludert. Lite visste jeg om AP og AUF,s jødehat og indoktrineringsprosesser ved Utøya. Nå vet vi alle hva som foregikk der ute på ekstremøya. ABB har også lykkes i å paralysere den høyforræderiske sammenslutningen Arbeiderpartiet. Dette er fasiten og man kan mene hva man vil om dette.»

Tre personer har skrevet innlegg under Kjønlis kommentar. En av dem skriver:
«Synes det kom noe bra ut av det triste også»

En annen innsender skriver:
«Palestinareiret utøya er ikke lengere hva det en gang var. Lederen av AUF håper jeg er død politisk sett og aldri skal få tilgang til rikspolitikken. Håper folk er sitt ansvar bevist når den skapningen yttrer seg i media og parkerer «ham» og de andre palestina elskerene med ordets makt når sjansen byr seg

Det tredje innlegget lyder:
«Bra skrever. Fakta er Fakta, om folk liker det eller ikke. Måten det har kommet til lys på er grusom, men gjør ikke fakta mindre sant.»

14 personer har trykket liker på Innlegget til Kjønli. En av dem er Kaspar Birkeland, som også har hatt sentrale posisjoner i både SIAN og NDL. En annen er Mona Solvang, styremedlem i SIAN.

Da Vepsen ble oppmerksom på Kjønlis innlegg hadde det ligget ute på Facebook i 8 timer.

Vepsen velger å legge ut Kjønlis innlegg med kommentarer usladdet. Det er vår oppfatning at man i et Demokrati trenger å vite hvem som uttrykker så vidt oppsiktsvekkende synspunkter om en ak som har berørt hele Norge. SIANS facebookgruppe er åpen for allmenheten, og vi velger derfor å publisere denne informasjonen og dokumentasjonen på den uten kommentarer og karakteristikker av noe slag, og lar det være helt opp til leserne å bedømme innholdet.

kjonliomabb