… Siv Jensen,

sivjensen1

Hyene i fåreklær?

som utropes til landsforræder på facebookgruppen Break a rose.

Finansministeren vil foreslå for Stortinget et Norge overfører makt fra det norske Finanstilsynet til EFTAs tilsynsorgan SA i forbindelse med tilsyn med norske finansinstitusjoner.

I facebookgruppen Break a rose har man nå fått med seg at Jens Stoltenberg ikke lengre styrer Norge og plutselig er det Fremskrittspartiet som får gjennomgå.

I et flammende innlegg på gruppen sammenlignes Jensen nå med den som for AP-hatere over hele landet fremstår som selveste Sauron, nemlig Gro Harlem Brundtland:
«Denne landsforræderen går Gro Harlem Brundtland en høy gang når det gjelder å bedra befolkningen. Var det opp til meg ble det opprettet riksrett der landsforrædere ble dømt slik de ble etter krigen for landsforræderi. Vi lever i et erklært demokratisk land, og Siv Jensen handler mot befolkningens vilje. Det er etter definisjonen også et politisk forræderi.»

Skal vi dømme etter kommentarene under hovedinnlegget har nok Fremskrittspartiet ved denne korsvei mistet en og annen velger. Ikke bare vil de ikke stemme på partiet, men en innsender mener Jensen bør få samme straff som Vidkun Quisling. Det hagler med beskyldninger om svik og landsforræderi, ikke bare det, men det trekkes også frem at Jensen var til stede på et bilderbergermøte en gang. En innsender beskriver Jensen som en hyene i fåreklær.

Siv Jensen har tidligere stått prinsippfast på å ikke beklage noe av Fremskrittspartiets retorikk, selv om enkelte kritikere har påpekt at svikerretorikk kan ha usunne bivirkninger. Vi antar at hun også i fremtiden vil stå på disse prinsipper og ikke vike.

 

breakaroseomsiv1