Polske ekstremister etablert i Norge

Bilde fra ONRs polske nettside.

Bilde fra ONRs polske nettside.

Den høyreekstreme polske organisasjonen Obóz Narodowo-Radykalny har etablert seg i Norge, og engasjerer seg mot asylmottak og muslimer.

Obóz Narodowo-Radykalny, kan oversettes med Den Nasjonale radikale leir, og er en militant, høyreekstrem bevegelse som i Polen opptrer med brune skjorter og nazihilsener. Organisasjonen bruker ofte solkorset som symbol. De skapte nylig oppstandelse i den polske byen Wroclaw, da de i november i år brant en dukke av en ortodoks jøde under en offentlig demonstrasjon mot islam.

Nå har gruppen etablert seg i Norge og har flere aktivister i området rundt Bergen En av deres aktivister gjorde seg nylig bemerket på t informasjonsmøte om asylmottak på Askøy og hevdet at asylsøkere står bak de aller fleste voldtekter i Oslo.

Dagens ONR oppfatter seg som etterkommere av det opprinnelige ONR, som ble stiftet i Polen i 1934. Organisasjonen var inspirert av italiensk fascisme og tok til orde for nasjonalisering av utenlandske og jødisk-eide bedrifter i Polen. Den krevde også at det ble innført antijødiske lover. Organisasjonen ble forbudt etter bare tre måneders eksistens, og lederne internert.

Under andre verdenskrig gikk mange av organisasjonens aktivister inn i den nasjonalistiske motstandsbevegelsen, mens andre ble aktive nazikollaboratører.

ONR har lokalavdelinger i flere land utenom Polen. Politisk fremstår den i tråd med tradisjonen mer som inpirert av italiensk fascisme og av østeuropeiske høyrekstreme bevegelser som Corneliu Zelea Codreanu og hans Jerngarde. Bevegelsens internasjonale facebookide har også publisert en minneplakat over Codreanu. Plakaten er produsert av Nordfront, også kjent som Svenska Motståndsrörelsen, en voldelig nazigruppering som også har sin lille avlegger her i Norge.

Mye av aktiviteten er rettet inn på kamp mot islam og motstand mot å ta imot flyktninger.

Etter at to polske borgere har blitt siktet for asylmottaksbrannen i Lindås utenfor Bergen har ONRs norske avdeling lagt ut en melding hvor de tar klart avstand fra brannen og gjerningsmennene. De fremholder at alle polakker ikke er ansvarlige for hva enkeltpersoner gjør.

Det er tvilsomt om ONR har voldsomt mange medlemmer i Norge. I skrivende stund har de 600 personer som liker dem på facebook. En stor del av disse er trolig mennesker bosatt i utlandet, eller norske ekstremister som vil vise sin støtte.