Peder Jensen oppfordret til bevæpning

Jensen oppfordret sine lesere til å bevæpne seg.

Vepsen kan avsløre at Peder Jensen, kjent som bloggeren Fjordman, og Anders B. Breiviks forbilde, allerede i 2008 oppfordret til bevæpning.

Jensen har flere steder hevdet at han aldri har oppfordret til vold, men uttalelsen kommer i et underlig lys all den tid Jensen så tidlig som i 2008 faktisk oppfordret vestlige mennesker til å bevæpne seg, samtidig som han hevdet at de vestlige statene ikke lenger evnet å beskytte innbyggerne.

Den nittende september 2008 skriver Jensen, på det muslimfiendtlige nettstedet Gates of Vienna, under overskriften ”Will Holland Survive the 21st Century?”: Mitt generelle råd til vestlige er å bevæpne seg umiddelbart, først av alt mental med kunnskap om fienden og stolthet over deres egen kultur og arv, men også med våpen og evne til å bruke dem. Friedrich Nietsche erklærte i det nittende århundre at ”Gud er død”. I det tidlige tjueførste århundre ville det være rimelig å si at ”Staten er død” erstatningsguden vi satte vår lit til etter at den andre guden døde.” (Redaksjonens oversettelse fra engelsk).

Det siterte avsnittet er forøvrig illustrert med en samling antikke skytevåpen.

Videre i den lange artikkelen diskuterer han hvilke land som vil bryte sammen først, og nevner Danmark og Storbritannia, mens Nederland allerede avskrives.

Denne artikkelen er i sin helhet gjengitt i Anders B. Breiviks kompendium som ble sendt ut til en rekke mottakere rett før terrorangrepene den 22. juli, men har altså hittil unngått å havne i offentlighetens søkelys. Peder Jensen, som ble intervjuet av VG og fikk gjengi sin versjon over flere artikler, ble aldri konfrontert med disse utsagnene.

Jensen har etter at han stod frem som Fjordmann trukket seg tilbake fra offentligheten, og flyttet fra leiligheten han disponerte i Oslo. Han hevder selv at han vil legge navnet Fjordman på hyllen.