Vender Fjordman ryggen

Den islamfiendtlige organisasjonen Human Right Service (HRS) vender den, inntil videre, anonyme bloggeren Fjordman ryggen. Organisasjonen hevder de møtte ham i 2003, men at det ble med det ene møtet fordi de oppfattet ham som ekstrem. HRS hevder på sine nettsider at ingen av de to ansatte som møtte ”Fjordman” husker hvordan han så ut, hva mannen heter eller hvordan han snakker. I følge Hege Storhaug i HRS var Fjordmans synspunkter ubehagelige:

«Ikke bare var dette en villet politikk fra det politiske lederskapet i Europa, det var også en politikk støttet opp av den kulturelle eliten. Kultureliten, inkludert massemedia, gikk i tospann med det politiske lederskapet om å ødelegge Europa: la Europa bli en forlengelse av den arabiske verdenen. Denne eliten var altså i gang med bevisst å frarøve folket det Europa vi kjenner og gi det i hendene til den arabiske verdenen. Vi opplevde hans syn som ren og skjær dommedagsprofeti. Som svært nedbrytende og ubehagelig. Som aggressivt, som forstyrret, uten at han på noen måte selv tok til orde for vold eller at vi tolket han til å være villig til å bruke vold selv», skriver Hege Storhaug.

Saken kommer imidlertid i et noe underlig lys. Vepsen har søkt på ordene Eurabia og Fjordman på nettsidene til HRS. Rundt fire år etter det tidligere beskrevne møtet med Fjordman finner vi følgende passus i en av en fem delers artikkelserie om nettopp den eurabiske konspirasjonsteorien på HRS sine hjemmesider:

«Det antydes i ny og ne (gjerne fra folk som selv ikke har satt seg inn i Bat Ye’ors forskning) at tesen om Eurabia utgjør en konspirasjonsteori. Denne beskyldningen er fullstendig urimelig. Bat Ye’ors arbeid er så solid underbygget at denne artikkelforfatteren ikke har villet sløse spalteplass på å drøfte hvorvidt Eurabia-fenomenet er reelt eller ikke. Kildene som underbygger Bat Ye’ors forskning er uansett offentlig tilgjengelige, så det påhviler hennes kritikere å eventuelt påvise at konklusjonene hun trekker på basis av disse er feilaktige – noe undertegnede tror de vil få problemer med. Blant lett kontrollerbare, offentlige kilder, kan vises til Barcelona deklarasjonen av 1995, og Wikipedia-oppslagene på ”Euromediterranean partnership” ogMediterranean union”, som begge inneholder hyperlenker til en rekke relevante kilder. Som en kortfattet innføring i Eurabia-fenomenet kan også anbefales bloggeren Fjordmans essay Eurabia-koden, som også dét inneholder hyperlenker til relevant kildemateriale. 

Slik undertegnede vurderer det, er det ikke spesielt interessant å diskutere hvorvidt Eurabia-fenomenet er reelt eller hvorvidt de euro-arabiske integrasjonsprogrammene, traktatene og intensjonserklæringene som Bat Ye’or viser til, finnes. Disse finnes og Eurabia-fenomenet er reelt. Det som vil være særlig interessant å utforske nærmere, i videreføring av Ye’ors forskning, er hvilken grad av og hvilken art realpolitiske implikasjoner det eurabiske samarbeidet faktisk har. Det er å håpe at noen fra det politiske forskningsmiljøet i Norge ville ta fatt i dette; her finnes et verdig tema for feks. en doktorgradsavhandling.” (Publisert på rights.no 10. januar 2007.)

Artikkelserien er forfattet av Jens Thomas Anfindsen som på dette tidspunkt var ansatt i HRS, og altså ingen tilfeldig gjesteskribent.

Human Rights Services har også selv publisert artikler av Fjordman. Den annen november 2007, publiserer de for eksempel artikkelen  ”Political Correctness — The Revenge of Marxism”

Her heter det: “By hiding their intentions under labels such as “anti-racism” and “tolerance,” Leftists have achieved a degree of censorship of public discourse they could never have dreamt of had they openly stated that their intention was to radically transform Western civilization and destroy its foundations.”

Lignende artikler er flere ganger linket til og begeistret omtalt på HRS sine nettsider. I en redegjørelse forklarer HRS dette med at ” Det er viktig å presisere at hva eksterne bidragsytere og tidligere medarbeidere har fokusert på og fremmet av synspunkt på rights.no, ikke er ensbetydende med at alle knyttet til HRS deler vedkommendes oppfatning.
Samtidig opplyser nettstedet til Human Rights Service at de arbeider etter redaktørplakaten.

 

Vepsen understreker at eksterne lenker som er lagt inn i sitatene er lagt der av HRS, og at de er beholdt av oss for å sikre autensiteten i materialet.