… Den islamfiendtlige gruppen Human Rights Service

og deres informasjonsleder Hege Storhaug, som bekymrer seg over venstresidens voldelige tendenser og hang til å sverme for revolusjon. Storhaug trekker i denne sammenheng, i tillegg til ”Tjen Folket” som tidligere er viet oppmerksomhet i denne spalte, frem det lille partiet Rødt, som hun åpenbart oppfatter som et parti hvor volden formidles på ”en indirekte måte”.

Vi i Vepsen skal ikke her dvele ved hvilke bloddryppende planer partiet Rødt måtte ha for fremtiden.Vi vil nøye oss med å påpeke at Rødt i sin tid ble grunnlagt som en valgfront for det langt mer revolusjonære partiet AKP (ml), som nedla seg selv for noen år tilbake. AKP (ml) var også grunnleggere og eiere av avisen Klassekampen.

I denne sammenheng undrer vi oss over at Storhaug ikke, i de år hun var ansatt som journalist i dette bloddryppende revolusjonære organ, ga uttrykk for den samme bekymring. Det ville imidlertid aldri falle oss inn å synke så lavt som til å antyde at dette skyldtes at de selvsamme blodtørstige kommunister betalte Storhaugs lønn.