… Tjen Folket

Tjen folket har sine egne bekymringer etter 22/7.

Den ultraortodokse kommunistgruppen har, mens resten av befolkningen har sørget over massedrapene den 22. juli, sine helt egne ting å bekymre seg over, og der i gården er 77 myrdede landsmenn av underordnet betydning.

På nettsiden fastslår Stalins siste trofaste i Norge at ”Den fascistiske terroren den 22. juli brukes i dag – bevisst eller ubevisst – av myndighetene og politikerne til å styrke sin posisjon. De sprer ideologi som tjener dem selv og som tjener den norske staten. De to linjene de kjører fram er å:

  • Slå ring om de norske verdiene, det norske demokratiet og den norske staten.
  • Slå ned på harde ord, hat og ekstreme ytringer, både fra høyre og venstre.

Disse to linjene er begge uttrykk for det samme, nemlig herskernes behov for alltid å styrke sin posisjon og forsvare sin makt.

Det er altså ikke først og fremst myrderiene, men myndighetenes håndtering av terroren som er problemet. Det er heller ikke noe galt med vold i seg selv.

Kort sagt – kapitalismen i alle dens former og forkledninger, fra de mest demokratiske til de mest fascistiske stater, er hypervoldelig. Den lar folk sulte selv om det finnes nok mat, og den bomber de som ikke finner seg i det. Å avskaffe dette systemet lar seg ikke gjøre uten at folk er bevæpna, og ett år med kapitalisme er hundre ganger så voldelig som en væpna revolusjon.

Vepsen regner med at de fleste nordmenn ser den innlysende sannheten i dette, og at de langt fleste i Norge heller ville valgt å bo et år i f. eks. pasifistiske Nord-korea fremfor i hypervoldelige Norge.