De ryggesløse

Fabians Stangs ord for å samle byen etter katastrofen som ble påført oss alle den 22. juli klinger falskt. FOTO: Oslo Kommune

I Oslo kommune finnes det en etat som heter Enhet for Mangfold og Integrering. Etaten driver med mye bra, og gir støtte til mange organisasjoner som bidrar til at byen blir et levelig sted. Det har tydeligvis Fremskrittspartiet, som nå er utenfor hovedstadens byråd, satt seg fore å gjøre noe med.

I budsjettforhandlingene mellom de borgerlige partiene er det derfor bestemt at organisasjonen med det særdeles villedende navnet Human Rights Service (som ikke må forveksles med anerkjente Human Rights Watch) skal få en hel million kroner i prosjektmidler over budsjettet til etaten som skal sysle med mangfold og integrering. Dette er mer en dobbelt så mye som noen annen organisasjon fikk i enkeltbevilgning over noen av de støtteordningene EMI administrerte i 2011. Med andre ord får en islamfiendtlig gruppe en særbehandling som ingen andre organisasjoner kan drømme om.

Denne grupperingen kidnapper frekt vårt samfunns frihetsverdier og hevder å føre en kamp for likestilling, religionsfrihet og menneskerettigheter, alt mens de driver en nettside som i all hovedsak beskjeftiger seg med islamfiendtlighet. At Fremskrittspartiet ønsker å gi økonomisk belønning til sine meningsfeller kommer neppe som noen overraskelse. Oslopartiets leder var tross alt mannen som beskyldte regjeringen for å dolke norsk kultur i ryggen, så for dem er støtten til HRS logisk.

Fremskrittspartiet forstår nemlig ikke at for at et demokrati skal lykkes, må de demokratiske institusjonene ha tillit. HRS, og lignende grupperinger, forsvarer ikke vold, de fremmer ikke raseteorier, selv om de har ansatt medarbeidere som har fremmet raseteorier. Det de gjør er derimot uendelig mye farligere: De sprer en systematisk mistillit til det politiske systemet, til samfunnsdebattanter og til alle som er uenige med dem. Gjennom det dystopiske verdensbildet de tegner leder de folk de første skrittene i retning av en radikaliseringsprosess som kan ende med vold.

Fremskrittspartiets evinnelige sutring og klaging hver gang de blir motsagt får sitt ekko hos HRS, og det er fullt forståelig og logisk at partiet vil belønne sine venner økonomisk.

Det som derimot blir fullstendig ubegripelig, pinlig og tragisk er at de andre borgerlige partiene slenger seg med i valsen. Alle de tre byrådspartiene i Oslo, særlig Høyre og Venstre har nemlig med prisverdig klarhet tatt avstand fra muslimhets, konspirasjonsteorier, krigsretorikk og ensidige fiendebilder.

At de deretter går sammen med FrP og gir en million til en organisasjon som aktivt har spredd de eurabiske konspirasjonsteoriene blir en fullstendig undergraving av egne posisjoner. Trine Skei Grandes eminente oppgjør med Christian Tybring-Gjeddes ekstreme uttalelser blir plutselig hul retorikk. Fabians Stangs ord for å samle byen etter katastrofen som ble påført oss alle den 22. juli klinger falskt.

Kjære byrådspartier, la meg, som innbygger i Oslo, bli en smule personlig: Ved å gi etter for FrPs utpressing av typen ”får vi ikke det vi vil ha, holder vi pusten til dere gir opp” utviser dere et usedvanlig kujonaktig eksempel på faneflukt fra tidligere uttalte prinsipper. Gjennom deres ryggesløse opptreden viser dere at dere ikke er skikket til å representere hele befolkningen i den flotte byen vår. Kom aldri mer og snakk fagre ord om mangfold og inkludering!