Frigi rapporten!

ABB i sin hjemmelagede fantasiuniform.De psykiatrisk sakkyndige er klare i sin dom: Massedrapsmannen ABB var sinnssyk i gjerningsøyeblikket, er fortsatt sinnssyk og trenger langvarig behandling. For mange kommer konklusjonen som en overraskelse; den kalkulerende, kalde drapsmannen fra Utøya passer dårlig inn i forestillingene om en lallende galning.

Noen er skuffet over konklusjonen som er trukket, mens andre er nærmest triumferende. Redaktør Hans Rustad i Document.no har allerede satt seg på moralens høye hest og svinger svøpen. Der synes vi han utgjør en svært lite kledelig figur. ABBs mentale tilstand endrer nemlig ikke en tøddel av det ansvaret de islamfiendtlige miljøene hadde for det debattklimaet som var i Norge før 22/7.  Det klimaet av hat, konspirasjonstenkning og mistenksomhet mot muslimer som disse miljøene opererer i blir ikke det minste mer trivelig om ABB nå skulle vise seg å være gal.

Hvis de psykiatrisk sakkyndige har rett, vil Breivik bli den andre mentalt syke personen på tre år som etter å ha levd rundt på hatsider på nettet, grep til våpen og myrdet. Den 23. august 2008 ble den 46 år gamle trebarnsfaren Mahmed Jawal Shirwac skutt og drept i sin egen bil på Heimdal. Gjerningsmannen var sinnssyk da drapet ble begått, og hadde i tiden forut for drapet næret sitt hat på  internett. Dette er faktisk en uhyggelig statistikk, og de som nå føler seg renvasket av Breiviks eventuelle galskap burde kanskje stoppe opp og tenke over hva det er med budskapet de forfekter som tiltrekker psykisk ustabile mennesker? Er det den vrange og konspiratoriske virkelighetsoppfatningen de er eksponenter for?

På pressekonferansen i dag var ett av momentene som talte for Breiviks galskap at han ville lage avlsstasjoner for å bevare det norske folk. Vi vil her minne om at partiet Hvit Valgallianse i sin tid gikk til valg på et partiprogram hvor man ville tvangssterilisere alle utenlandskfødte, og om at nettstedet Honest Thinking åpent sprer raseteoretisk søppel – en av redaktørene fikk endog et stipend av Fritt Ord for å skrive en bok om raseteorier, med Breiviks helt, Peder Jensen som en av bidragsyterne. Jensen har selv oppfordret til bevæpning. I går avslørte Vepsen at Bruce Bawer, en annen kjent størrelse blant de islamfiendtlige, sammenligner ”den venstreorienterte, kulturelle eliten” med Vidkun Quisling. Hvis Breiviks tankeverden er galskap, hva skal vi da si om dem som inspirerte ham? – og inspirete ham gjorde de, uavhengig av hvilken diagnose han til sist ender opp med.

Vi har imidlertid tillit til at de sakkyndige har bygget sin konklusjon på mer enn Breiviks tanker om politikk. Det er her det blir viktig med full åpenhet. Vi forstår at det ikke er tradisjon for å offentliggjøre psykiatriske rapporter i sin helhet, og vi kan se at å gjøre det vil kunne føre til etterforskningsmessige ulemper. Vi mener imidlertid at disse hensynene må vike. Sommerens terror påførte oss som samfunn så dype sår at kun full åpenhet i denne saken er forsvarlig. Ingen er tjent med at det i etterkant av den psykiatriske rapporten oppstår spekulasjoner og konspirasjonsteorier. Alle spørsmål må få sine svar, og det må ikke etterlates noe inntrykk av at myndighetene skjuler noe.