Kaller venstresiden Quislinger

I følge Bawer er den venstreorienterte politiske eliten Quislings arvtakere.

I en ny bok omtaler den tidligere medarbeideren i HRS og forfatteren Bruce Bawer norsk venstreside som Quislinger.

Den amerikanske forfatteren Bruce Bawer har bodd flere år i Norge, og arbeidet for den islamfiendtlige gruppen Human Rights Service. Bawer har utgitt flere islamfiendtlige bøker, og har også bifalt den såkalte Eurabia-teorien, en konspirasjonsteori som går ut på at europeiske makthavere har en skjult plan for å underlegge Europa den arabiske verden.

I desember utkommer Bawer med e-boken “The New Quislings: «How the International Left Used the Oslo Massacre to Silence Debate About Islam

I forhåndsomtalen av boken heter det blant annet at ”(Bawer) gir et fascinerende portrett av den venstreorienterte kulturelle eliten I Norge – avslørt som fødestedet til den politiske korrektheten – og viser hvordan de har blitt apologeter for radikal islam. Bawer hevder videre at de er arvtakerne til Vidkun Quisling, den norske fascisten som administrerte Norge under hælen til naziregimet.”

Vepsen kommer tilbake med en grundig anmeldelse av boken når den foreligger om et par uker.