Leder: Nyorganisering mot rasisme?

Det er med glede at vi ser at en tung samfunnsaktør som LO nå kaster seg inn i kampen mot rasisme. LOs kampanje Si i fra, og den bebudede mønstringen på Youngstorget i Oslo den 30. november er ett av flere viktige bidrag til å sette en standard for hva slags offentlig samtale vi ønsker i Norge. Det er også på tide at kampen mot rasisme, hat og diskriminering tas dit hvor den er nødt til å føres: Ut i skolegårdene, inn på arbeidsplasser og i foreningslivet.

De eksisterende organisasjonene mot rasisme har ikke hatt den nødvendige styrke til å hevde seg i samfunnsdebatten, og står i dag uten definisjonsmakt. Det har også eksistert en, etter vårt syn, feilaktig oppfatning av at arbeidet mot rasisme skulle være en fanesak reservert for venstresiden. Dette har preget det antirasistiske arbeidet, og man har ikke evnet å bygge allianser på tvers av de politiske fløyene.

Vi stiller oss skeptiske til planene om å lage en ny kampanje- eller medlemsorganisasjon mot rasisme. Å bygge en ny organisasjon vil kreve mange krefter, krefter vi mener vil være langt bedre anvendt innenfor det eksisterende organisasjonslivet. Kampen må føres, som ungdommene har ropt i gatene, der du jobber, der du bor og der du går på skole.

I Norge i dag er det innenfor tros- og livssynsamfunnene, i fagbevegelsen og i de humanitære organisasjonene at det finnes styrke og bredde til å nå ut med et budskap som når mange. De politiske ungdomsorganisasjonene har hatt en gledelig tilstrømning av nye medlemmer i tiden etter terroren. Vi håper dette også vil sette ungdomspartiene i en posisjon hvor de kan bidra til at moderpartiene i det daglige arbeidet står for en anstendig offentlig samtale, og at de slår ned på hat- og krigsretorikk.

I Norge etter 22/7 vil vi trenge mange og sterke stemmer som kan ta de nødvendige diskusjonene og oppgjørene med holdninger innenfor mange forskjellige arenaer. Det er her vi hilser LOs engasjement velkommen, og hvor vi håper at mange andre vil følge etter. Det er derfor vårt håp at mange, også utenfor fagbevegelsen, støtter opp om LOs markering, og stiller opp på Youngstorget.