Expo og Vepsen i partnerskap

Daniel Poohl, sjefsredaktør i Expo.

Svenske Expo og Vepsen inngår unikt partnerskap som første ledd i en storstilt internasjonal satsing.

Partnerskapet mellom de to organisasjonene innebærer blant annet at de forskjellige delene av organisasjonene bytter erfaring, ideer og informasjon. På lengre sikt danner samarbeidsavtalen grunnlaget for et bredt, nordisk samarbeid mellom organisasjoner som arbeider mot rasisme og intoleranse.

– Intolerante grupper og nettverk arbeider på tvers av landegrensene. Derfor må vi også bli bedre til å ta vare på erfaringer og ideer fra våre kolleger i andre land. I løpet av året kommer vi til å gå gjennom hele vårt internasjonale nettverk. Målet er å opprette partnerskap med organisasjoner rundt om i verden som deler våre grunnleggende ideer. Vi er svært glade for å kunne presentere Vepsen som vår første partner. Samarbeidet kommer til å gjenspeile seg, både i den publisistiske virksomheten så vel som i Expos utdannings og researchvirksomhet, sier Daniel Poohl, sjefsredaktør i tidsskriftet Expo og leder i stiftelsen Expo.

– Partnerskapet er en viktig formalisering av et samarbeid som har pågått i flere år. Norge og Sverige møter mange av de samme utfordringene og derfor er det viktig at vi har et tett og konstruktivt samarbeid mot ekstremisme, for menneskerettigheter og demokrati. Expo og Vepsen er i dag de fremste aktørene på sitt område i sine respektive land, og dette partnerskapet vil styrke begge parter, sier Henrik Lunde, styreleder i Foreningen Vepsen.