Fornuften seiret

Da er det klart at det oppnevnes nye psykiatriske sakkyndige i saken mot Anders B. Breivik. Beslutningen var, etter all kritikk som har fremkommet, uungåelig, men den er ikke bare en seier for alle som har presset på for å få en ny vurdering, den er også en seier for den sunne fornuft.

Kritikken som har vært reist mot rapporten har vært så massiv, og innvendingene så mange og vektige at det nærmest ville vært en skandale om vi ikke fikk en ny vurdering av Breivik.

I de islamfiendtlige miljøene har man hevdet at kritikerne av rapporten har politiske motiver for å ville ha en ny vurdering, at grunnen er at man vil bruke en mentalt friskmeldt Breivik til å stemple politiske motstandere. Etter vårt syn sier det mer om den selvopptatthet og politiske paranoia som preger disse kretsene.

For Norge som samfunn ville det vært uholdbart å leve med usikkerhet omkring drapsmannens mentale tilstand. Vi frykter også at tilhengere av Breivik, og ja, de finnes, ville utnevnt ham til en martyr som urettmessig ble stemplet som gal. Det verste er at hvis de to første sakkyndige tar feil, ville konspirasjonsteoretikerne fått et poeng.  Vi skal ikke urettmessig stenge friske mennesker inne på galehus.

Breivik selv har hevdet at han ikke er syk, og også av hensyn til drapsmannens egen rettssikkerhet bør man derfor få en ny vurdering.

De nye sakkyndige vil bli bedt om å se på Breiviks politiske holdninger og vurdere dette opp mot mulige diagnoser. Dette åpner etter vårt syn for nye konklusjoner, eller i det minste hvor vi får en rapport som har et bredere syn, og som er mer åpen og drøftende enn forgjengerens ensidige og rigide tolkning.

Vi har hele tiden holdt muligheten åpen for at Breivik faktisk er syk, og det er vårt håp at hvis de nye sakkyndige, med det mandat de nå har fått, også konkluderer med dette, vil vi få en rapport som uansett rydder tvilen av veien. For ettertidens vurdering vil dette være svært viktig.