Nederlag for ekstremister

Arfan Bhatti mener Norge er i krig med islam og muslimer.

Dagens demonstrasjon foran stortinget ble et nederlag for ekstremistene. På forhånd hadde de ytterliggående muslimene annonsert at det ville møte opp 500 til 700 personer.  Knappe ti prosent av dette stilte opp.

Islamsk Råd og flere profilerte norske muslimer hadde på forhånd tatt avstand fra demonstrasjonen og uttrykt at demonstrantenes synspunkter strider med grunnleggende Islamske prinsipper.

Kaltham Alexander Lie og Abdu Rawashda møtte opp og sa sin mening om ekstremistene.

Diskusjonen gikk høyt i mange muslimske miljøer og på Facebook hvorvidt man skulle boikotte det hele totalt, eller møte opp og vende demonstrantene ryggen.  Mobiliseringen blant norske muslimer for å avvise demonstrantene var effektiv.

Det møtte opp bare 46 demonstranter, hvorav halvparten bestod av vaktkorpset.  En av talerne var Arfan Qadeer Bhatti, som har vært siktet i en rekke grove voldssaker. Over høyttaleranlegget sa Bhatti blant annet at «Sikkerheten til det norske folk vil være truet så lenge dere er i Afghanistan. Dette er ikke en trussel, men en advarsel

I følge VG, skal Bhatti etter demonstrasjonen slått mot en av VGs fotografer.  Det var et stort pressekorps som møtte opp samt en god del politi som så ut til å være forberedt på at det kunne oppstå uroligheter.

Demonstrasjonen foregikk uten noen opptøyer. 3 – 400 mennesker fulgte Vepsens oppfordring og stod med ryggen vendt mot demonstrantene for å vise sin avsky.

Lena Andreassen, her i samtale med politiet.

Den ekstreme høyresiden kan heller ikke si seg fornøyd med sin mobilisering i forbindelse med dagens demonstrasjon: Et titalls personer fra SIAN og NDL holdt til på en pub i området, men ble stanset av politiet da de nærmet seg demonstrasjonen.

Blant de fremmøtte pubgjestene var blant annet NDL-leder Ronny Alte, Line Thorbjørnsen og tidligere NDL-leder, Lena Andreassen.  Andreassen har tidligere hevdet at hun var ferdig med det høyreekstreme miljøet.