… Norwegian Defence League

Ronny Alte i småprat med politiet under en studiepause.

Organisasjonen med det norskklingende navnet, som under jihadistdemonstrasjonen i Oslo 20. januar tangerte sin egen oppmøterekord og stilte med ti personer i hovedstaden.

I forkant av demonstrasjonen ble Ronny Alte intervjuet som talsmann for NDL og ga til beste sine motiver for å stille opp.

– Jeg vil dokumentere hva som skjer i miljøet, kartlegge antall og holdninger og generelt, og se hvor ekstremt det har blitt.

Bak sperringen på gatehjørnet politiet hadde henvist dem til, dukket etter hvert en håndfull personer opp, før de gikk tilbake til puben lenger oppe i gaten og fortsatte studievirksomheten som allerede lot til å ha pågått en stund.

Vepsen er imponert over den flid de la ned i arbeidet, og vi er overbevist om at de fikk et klart innblikk i hvordan miljøet på stedet var. Vi håper også at de fikk kartlagt hvor mange øl som gikk med, og hvilke holdninger som hersket i lokalet.