Gledelig beslutning

Norske presseorganisasjoner har sett det som så viktig å få overføre den tiltalte terroristens forklaring direkte på TV at de har anket avslaget på dette helt opp til høyesterett. Nå har rikets aller høyeste dommere forkastet anken, og det blir derfor ingen direkteoverføring.

Etter vårt syn er dette en gledelig beslutning. Det har hele tiden vært klart at massemorderen har ønsket å benytte retten som en talerstol for å nå ut til flest mulig med sitt forkvaklede budskap. Hvis noen har vært i tvil om dette, fikk man syn for segn da forsvarerne presenterte en vitneliste som fremstår som det reneste opptog av ekstremister og rariteter. Dagbladet kunne, med en særlig mangel på god smak, fastslå at terroristen varsler show i retten.

Det er allerede akkreditert 800 journalister til rettssaken, og vi har full tillit til at de tilstedeværende representanter for pressen vil referere sakens innhold, også den tiltaltes forklaring, med tilstrekkelig bloddryppende detaljer. Hans rettssikkerhet og mulighet til å bli hørt er tilstrekkelig ivaretatt sammen med behovet for gjennomsiktighet i rettergangen.

Terroristens anslag den 22. juli var et anslag mot det norske demokratiet. Den beste måten å møte den slags på er å vise at demokratiet og rettsstaten er overlegne dem som i hat griper til våpen. Ett viktig element her er at man ivaretar rettens verdighet. Å gjøre rettssalen til en realityshow hvor terroristen får spre sitt hat på direkten ville ikke bidra til dette.

Vi er glade for å se at høyesterett holder hodet kaldt og opprettholder vårt rettsvesens beste tradisjoner.