Grunnlovsnoia hos islamhatere

Ludvig Nessa vil blokkere stortinget.

Den tidligere presten Ludvig Nessa oppfordrer til å blokkere stortinget den 21. mai, mens flere islamfiendtlige grupper kaster seg inn i en kampanje mot grunnlovsendringen som vil redusere statskirkens innflytelse i Norge. I følge  NDL innebærer forslaget en sidestilling av islam og kristendommen.

Det er i en video som er lastet opp på nettet den første april i år at Nessa kommer med oppfordringen om å blokkere stortinget slik at representantene ikke kan komme inn og ”utføre sin onde gjerning”. I videoen sammenligner Nessa grunnlovsendringene med den tyske okkupasjonen av Norge i 1940, og kaller politikerne på stortinget for femtekolonister.

På SIANs facebookgruppe erklærer Demokratenes førstemann i Ålesund, Kaspar Birkeland at han vil flagge på halv stang den 21. mai. SIAN opplyser imidlertid på sin hjemmeside at organisasjonen er splittet i synet på saken, men hevder at uansett hvilket standpunkt man lander på vil det styrke kampen mot islam. Norwegian Defence League vil avholde en demonstrasjon i Stavanger den 26. mai, og har laget en reklamefim for demonstrasjonen som skal vise hvilke voldelige tilstander Norge kan komme til å oppleve. Sammen med bilder av skytevåpen og beskyldninger om at muslimer driver pedofili, har NDL satt inn et bilde av den norske muslimen Yousef Assidiq. Assidiq har den siste tiden vært et yndet hatobjekt i islamfiendtlige miljøer, og han har mottatt flere trusler av til dels svært grov karakter.

Også det lille Kristent Samlingsparti har kastet seg inn i kampen mot grunnlovsendringene, og reklamerer på sine nettsider for en underskriftkampanje mot å fjerne Jesus fra grunnloven. Flere av KS sine medlemmer deltok for øvrig i den islamfiendtlige demonstrasjonen i Århus den 31. mars i år.

Bakgrunnsfakta

I den nåværende paragraf to i grunnloven heter det at ”Den evangelisk-lutherske religion forbliver statens offentlige religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”
Den nye lovteksten som stemmes over den 21. mai får, under forutsetningen av at den blir vedtatt i tråd med prosedyrtene for grunnlovsendringer, en annen ordlyd hvor det heter:
” Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne.”
Det legges opp til flere lovendringer og den som trolig faller de islamfiendtlige gruppene tyngst for brystet er den foreslåtte endringen i paragraf 4 i grunnloven hvor det nå vil hete:
”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skal understøttes paa lige Linje.”

Du kan lese mer om de foreslåtte grunnlovsendringene hos den Norske Kirke:
”Den norske kirke forbliver Norges Folkekirke”