Krevde dødsstraff for terroristen

Meddommeren krevde dødsstraff i terrorsaken. (uthevet med rødt)

En lekdommer i den pågående terrorsaken krevde dagen etter terrorangrepene dødsstraff for gjerningsmannen. Under tirsdagens rettsmøte ble meddommer Thomas Indrebø avsatt, etter at aktor, forsvarere, og bistandsadvokater krevde at han måtte vike sete.

I en kommentar til en VG-artikkel hvor det fremgikk at gjerningsmannen hadde tilstått, skriver mannen som nå er meddommer i saken den 23 juli i fjor:  ”Dødsstraff er det eneste rettferdige i denne saken!!!!!!!!!!”

Mannen benytter seg av et annet navn på Facebook, men han har registrert seg på Facebook med sin egen e-postadresse. Bildet på facebookprofilen er også identisk med meddommeren.

Meddommeren er heller ikke begeistret for den nyutnevnte PST-sjefen, Benedicte Bjørnland. Den 12. april i år skriver han, med tydelig adresse også til Bjørnlands forgjenger, Janne Kristiansen:

Kanskje en MANN hadde gjort seg som PST-sjef denne gang????”.

 Det er svært strenge habilitetsregler for meddommere i en rettssak, og hadde disse opplysningene vært kjent da rettssaken startet, er det tvilsomt om meddommeren ville ha blitt godkjent.