Støtter terroristens tanker

SIANs Arne Tumyr

Mens de fleste høyreekstremister tar avstand fra Breiviks handlinger, er det mange som støtter hans tanker.

Av John Færseth

Det islamkritiske nettmiljøet er i stor grad provosert over Høyesteretts avgjørelse om å ikke fjernsynsoverføre drapsmannens forklaring. I løpet av rettssakens andre dag ser det også ut til at deler av det ”antijihadistiske” nettmiljøet som tidligere har stemplet drapsmannen som gal, nå har klart å la seg imponere av ham. Enkelte tyr til og med til konspirasjonsteorier der de antyder at ”sosialistene” selv kan ha stått bak.

Mens rettssaken om 22. juli og terrorhandlingene er inne i sin andre dag, er debatten i gang også på islam- og innvandringsfiendtlige nettsteder.  På Document.no er redaktør Hans Rustad mest opptatt av å kritisere avgjørelsen om at drapsmannen er å betrakte som tilregnelig, blant annet ved å sitere en tysk psykiater som mener smilet hans minner om det man finner hos schizofrene, mens han antyder at et av formålene med saken er å få stemplet høyresiden som medansvarlig.

Arne Tumyr, leder for Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN) mener det er en skandale at Høyesterett har sagt nei til fjernsynsoverføring av terroristens forklaring. ”Dette har ikke Ola og Kari godt av å vite – de må skjermes”, skriver han på organisasjonens nettsted og legger til at ”På samme måte som Hermann Gøring under rettsprosessen i Nürnberg etter krigen fikk stå fram med sine forklaringer og sitt forsvar – må Breivik få den samme mulighet”.

På ”grasrota” – slik man finner den i kommentarfelter, på facebook og på twitter – ser det ut til at mange deler Tumyrs oppfatning. ”Media og regjeringen vil vel ikke at det skal være muligheter for at enkelte mennesker skal få forståelse for det terroristen gjorde.De sender ikke bilder eller lyd av rettsaken når viktige ting som egentlig alle nordmenn trenger å få med seg blir sagt av tiltalte. Regjeringen blinder det norske folk nok en gang”, skriver en debattant på SIANs facebookprofil, mens en annen stempler avgjørelsen som ”totalt kommunistisk”.

Generelt ser det ut til at drapsmannens ”PR-strategi” med å lese opp et ”mini-manifest” om hvordan ”kulturmarxismen” og ”multikulturalismen” gradvis har ødelagt Norge og Europa har fungert, i hvert fall overfor deler av miljøet. Mens de fleste kommentatorer til nå har vært fordømmende overfor drapsmannen, eller stemplet ham som sinnssyk, ser det nå ut til flere støtter uttalelsene hans selv om de fordømmer handlingene.

Det er temmelig innlysende at det ABB er referert å si i retten er temmelig i tråd med den virkeligheten som hjernevaskede PK’ere slett ikke ønsker å ta inn over seg”, skriver en anonym kommentator under Tumyrs artikkel, og legger til at ”Derfra til å drepe 77 mennesker er selvsagt en helt annen sak. Men ABB’s virkelighetsbeskrivelse av et Europa i fritt fall både etnisk, økonomisk og sosialt burde sette skrekken i mange flere. Fremtidsutsiktene for blodbad og borgerkrig er også åpenbare for alle som ikke lukker seg inne i virtuelle ekkokamre(…)Synd at det ble en grusom massemorder som ble den som gjorde verden oppmerksom på den nakne sannheten.

En annen, like anonym, følger opp med ”at 50 UNGE BLIR DREPT PÅ UTØYA ER GRUSOMT,MEN TENK OVER HVOR GRUSOMT DE 300 UNGE NORSKE GUTTER OG JENTER SOM BLIR LEMLESTET,KNIVSTUKKET OG VOLDTATT AV SOSIALISTROTTENES ISLAMVENNLIGE INNVANDRINGSPOLITIKK, MÅ FØLE DET……DERES LIV ER FOR ALLTID LAGT I GRUS…DE ER SOM LEVENDE DØDE..

På SIANs facebookside er det stort sett enighet om at drapsmannen har mange gode poenger, selv om man ikke støtter det han gjorde. I hvert fall en gir uttrykk for direkte beundring: ”Sitter og ser Breivik forklarer seg (tekstet på nrk). Er jo absolutt langt på vei enig i han. Er argumentsterk og det slår meg at ingen har fanget opp dette politiske talentet før han ble massemorder”.

Ingen av ”støtteerklæringene” blir motsagt, sistnevnte får til og med syv ”likes”. Det er også dem som tyr til konspirasjonsteorier der de forsøker å gi ”sosialistene” selv skylden for det som har hendt: ”Mon tro om ikke dette egentlig var hensikten med oppdraget. Det at store deler av befolkningen skal nikke gjenkjennende på ABB’s meninger og således bli fylt av dårlig samvittighet ovenfor hans groteske handling. Det at kritikken til Islamifiseringen skal forbindes med stygge tanker hos den enkelte. Således har jo massakeren bare tjent den sosialistiske venstresiden som står for utviklingen. Synes dere ikke at saken fortoner seg MOT sin hensikt? Er vi blitt lurt…igjen ?”

Se også lederartikkel: I samme båt