… Norwegian Defence League,

som også har fått med seg at vår frihetshelt Gunnar Sønsteby har gått bort. I en lang nekrolog hyller den høyreekstreme organisasjonen motstandsmannen og demokratiforkjemperen Sønsteby. Den ekstreme gruppen avslutter med: ” Vi kondolerer de etterlatte og sørger over en av våre aller største menn noensinnes bortgang. Evig heder, Gunnar «Kjakan» Sønsteby.”
Gunnar Sønsteby uttalte seg faktisk også om Norwegian Defence League et års tid før han døde. Da tok han avstand fra organisasjonens bruk av niende april som demonstrasjonsdag.
– Dette er helt håpløst. Jeg reagerer kraftig på bruken av denne datoen, sa Sønsteby til Aftenposten.no.
– Den gang førte vi en kamp for demokratiet. Det blir helt feil å si at muslimer utgjør en trussel mot det norske demokratiet i dag. Jeg har mer tro på tillitsfullt samarbeid, kommenterte Sønsteby.
Vi tilslutter oss helhjertet slagordet: Evig heder, Gunnar ”Kjakan” Sønsteby!