Uro i Demokratene

Det tok ikke lang tid etter Vidar Kleppes avgang før bråket startet i partiet han grunnla.

Demokratenes fylkesleder i Nordland, Amund Garfors har meldt seg ut av partiet, og skjeller i et leserinnlegg hos Folkebevegelsen Mot Innvandring ut den nyvalgte partilederen, Kjell-Arne Sellægg.

På årets landsmøte, hvor tidligere partileder Vidar Kleppe gikk av, fremmet Garfors et forslag til resolusjon som, i følge Garfors ikke en gang ble lest opp. Garfors anklager Sælegg for å ville rasere partiet. I det svært følelsesladde innlegget heter det blant annet: ” For sannheten er vel den at du Kjell Arne kom inn som lik i lasta i 2006, kun for å kunne gå i gang å ødelegge og rasere dette partiet, slik venstresiden og multikulturalistene alltid gjør, så fort det blir stiftet et parti som skal stå opp for Norge og våre nasjonale verdier.

Garfors tviler sterkt på den nyvalgte partilederens evne til å bygge partiet: ”Å bygge opp et parti er en møysommelig prosess, og da kan en ikke bare tromme sammen 3-4 mennesker i ei Campinghytte slik du gjorde i Bodø, og sitte der å drikke dårlig sprit”, heter det i innlegget.

Garfors har heller ikke nevneverdig tillit til at Norges mest innvandringsfiendtlige parti vil gjøre noe for å stanse innvandringen. I innlegget hevder Garfors blant annet at ”Vi vet nå at det oppholder seg tilsammen 5,4 millioner mennesker i Norge. 4 millioner av disse er etniske norske, mens vi har 1,4 millioner inntrengere, og av disse inntrengerne er minst 350.000 ikke registrert, da de jobber på kortere kontrakter fra EØS-land. I tillegg til dette har vi over 600.000 muslimer i landet som nå utgjør en så stor andel at de kan snart starte sitt eget politiske parti, der de vil få over 10 pst oppslutning på landsbasis. I visse bydeler i Oslo kan vi snart få flertall av rene innvandrerpartier, og hvor lenge vil det da gå før nordmenn må innfinne seg med regler som har bakgrunn fra Pakistan eller andre muslimske land? Og husk det Kjell Arne, at denne hodeløse innvandringspolitikken vil ende veldig tragisk! For det vil bety plyndring og totalt ødeleggelse av et folk og et samfunn. Det holder ikke av deg der du bare forteller eventyr og sier at innvandringspolitikken til Demokratene ligger fast, så lenge dere IKKE vil snakke om dette mest alvorlige problemet for dette landets framtid.

Forslaget Garfors ikke fikk gjennomslag for på landsmøtet startet med å  foreslå at Norge må si opp avtalen med USA om kjøp av de nye jagerflyene F-35. I forslaget het det ”Vi trenger ikke luftforsvar, for det vil kun bli behov for bakkestyrker, da fienden allerede er kommet.”

Forslaget inneholdt også punkter om å sende mulla Krekar til Guantanamo, og om å si opp EØS- og Schengen-avtalene, i tillegg til at man burde erklære islam uønsket og irrelevant i Norge.

Demokratenes ledelse har så langt ikke svart offentlig på innlegget fra Garfors.