Intet nytt fra bruskassen

Ronny Alte skjelte ut motdemonstrantene

Ronny Alte skjelte ut motdemonstrantene

SIANs møte i Oslo i dag samlet i underkant av 20 personer foran Stortinget.

SIANs nettside hadde på forhånd spent forventningenes bue høyt. Der het det i forhåndsomtalen av arrangementet: «Her blir det ikke passive greier med noen få som deler ut brosjyrer og som pludreprater med folk! Nei, her blir det saftige og meningsfylte taler – fremført fra bruskassen. Et prangende fastmontert banner viser hovedparolen: «Stopp islamiseringen av Norge»»

På en måte hadde de rett: Det var ikke noen få som delte ut brosjyrer, det var faktisk ingen. Arrangementet startet med avspilling av No livnar det i Lundar. Talenes saftighet var varierende. Arne Tumyr talte lenge om islamiseringens farer. Da Kaspar Birkeland overtok bruskassen de talte fra streiket høyttaleren mesteparten av tiden, så det var ikke lett å få med seg hva han sa, også mye takket være et 20-talls unge og entusiastiske motdemonstranter som ropte slagord. Da Ronny Alte, som etter å ha forlatt NDL, nå leder noe han kaller Norges Frihetsparti, steg opp på bruskassen brukte han anledningen til å skjelle ut motdemonstrantene.

Siste taler ble så frustrert over at motdemonstrantene ikke ville høre på ham at han steg ned av bruskassen uten å ha holdt noen tale.

Kaspar Birkeland fikk ikke helt dreis på høyttaleranlegget.

Kaspar Birkeland fikk ikke helt dreis på høyttaleranlegget.