Splittelse blant islamhatere

Kaspar Birkeland har brutt med SIAN.

Kaspar Birkeland har brutt med SIAN.

SIAN har nå forlatt paraplyorganisasjonen SIOE fordi organisasjonen ikke ønsker et tettere samarbeid med Norwegian Defence League.

Dette har ført til at tidligere styremedlem i SIAN, Kaspar Birkeland, har brutt ut og stiftet sin egen organisasjon, SION, som fortsetter som norsk gren av SIOE (Stop Islamisation of Europe). Splittelsen fortsetter altså i samme spor som da Norwegian Defence League splittet seg tidligere i år. Da brøt den daværende lederen, Ronny Alte med organisasjonen, og startet sin egen organisasjon, Norsk Frihetsparti. Etter dette har Alte til stadighet vært observert rundt SIAN, og klistremerkene organisasjonen nå sprer har en påfallende likhet med materiellet til Norsk Frihetsparti.

På facebookgruppen til SIOE kritiserer en tilhenger SIANs Arne Tumyr fordi denne skal ha uttalt til pressen at NDL har blitt mer ekstreme. Kaspar Birkeland markerer på sin side splittelsen gjennom å lansere sin egen blogg, komplett med filmklipp fra NDL-arrangementer. En noe høy bakgrunnsavspillingen av Ja, vi elsker, gjør imidlertid at noe av det som sies er vanskelig tilgjengelig.

Splittelsene og stridighetene blant de islamfiendtlige i Norge følger mønsteret til tidligere høyreekstreme grupper. Interne krangler, lederstrid og organisatorisk inkompetanse har nærmest lovmessig ført til at ingen har vært i stand til å bygge en slagkraftig ekstremistbevegelse.

Den foreliggende dommen i terrorsaken vil neppe bidra til å gjøre organisasjonsbyggingen enklere for noen av fraksjonene – Gjerningsmannen er nå klistret opp til den ideologien de bekjenner seg til.