Minidemo med terrorstøtte

Mens 3500 muslimer og andre deltok i en fredelig markering på Youngstorget på fredag, møtte omkring hundre opp foran den amerikanske ambassaden der det ble ropt antijødiske slagord og slagord med støtte til Osama Bin Laden og mullah Krekar.

Av John Færseth

I talene ble kampen for å forsvare profeten Muhammed omtalt i samme ordelag som kampen mot vestlige intervensjoner i islamske land, samtidig som det ble krevd at de ansvarlige for filmen”The Innocence of Islam” måtte stilles til ansvar for en shariadomstol.

Armin Bahrami, tidligere skribent fra konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet,  var også til stede med en egen ”solodemonstrasjon”, og rakk å skvette vievann på Vepsens medarbeider før han ble båret vekk av fem politimenn.

 

Kjønssegregert demonstrasjon

Hele kvartalet rundt den amerikanske ambassaden var stengt da litt over hundre mennesker deltok i en demonstrasjon i regi av gruppen ”Profetens Ummah”. Av disse var 80-90 menn, de fleste av dem unge, mens et tyvetalls kvinner samlet seg ti meter bak, mange fullstendig tildekket. Både Arfan Bhatti og flere andre ”kjenninger” var til stede.

Blant hovedtalerne var Ubaydullah Hussain, som også stod som arrangør av demonstrasjonen. Hussain har tidligere uttalt at nordmenn bør betale skatt til muslimer og manet muslimer til å stå opp mot vantro, noe som blant annet har fått World Islamic Mission til å ta avstand fra ham.

Antijødiske slagord

Slagord som gikk igjen var ”Obama, Obama, viva Osama!” og ”Khaybar, khaybar ya yahud” som henspiller på et slag der profeten Muhammed beseiret en rivaliserende jødisk stamme.  Dette er et slagord som ofte brukes i antiisraelske demonstrasjoner og som ikke er antijødisk i seg selv men som like fullt får klare antisemittiske konnotasjoner når det brukes i sammenhenger som denne der hverken Israel eller jøder er involvert.

Støtte til terror og fordømmelse av egne ledere

”Hvis disse motbydelige vantro anser det som ytringsfrihet å gjøre narr av profeten Muhammed og religionen Islam under påskudd av den falske krigen mot terror har vi også frihet til å handle i dens forsvar”, sa Hussain i talen sin, noe som var betegnende for hvordan krenkelsene gang på gang ble satt i sammenheng med Norge og andre vestlige lands krigsengasjement i Afghanistan og andre islamske land.

Det ble også henvist til den nederlandske filmskaperen Theo Van Gogh, som ”fikk som fortjent etter å ha hånet Islam”, til de danske Muhammed-karikaturene og til kunstneren Lars Vilks.

Osama Bin Laden ble hyllet flere ganger som del av et ”heltegalleri” som inkluderte fengslede mullah Krekar. Det ble også sagt at ”vi trenger en ny Osama Bin Laden” og at ”vi er alle Osama Bin Laden”.

Generelt ble det vektlagt at dette var en internasjonal kamp, der både Afghanistan og land som Mali der Vesten ikke er involvert ble trukket inn, og også arabiske og andre islamske regjeringer ble fordømt for å ha erstattet det islamske banneret med nasjonalflagg.

Det ble understreket at å forsvare profeten er viktigere enn alt annet, og at dette var en kamp der man var forventet å ofre alt.

Norske islamske ledere som ikke støttet opp om denne kampen ble omtalt som forrædere som hadde solgt seg av hensyn til egen inntekt og status, og som ”papegøyer” som mottok instruksjoner fra statsminister Jens Stoltenberg og nøyde seg med å ”fordømme” filmen i stedet for å kreve at ”den kriminelle mannen” som hadde laget filmen ble stilt for en Shariadomstol slik ”ekte imamer” gjør.

Ekstremister med samme verdensbilde

Lars Gule, filosof og postdoktor ved Høyskolen i Oslo, omtaler dette budskapet som ”islamofascisme” og sammenligner det med det budskapet man møter hos kontrajihadister.

–          Den internasjonale jihadistiske bevegelsen har klare totalitære trekk der man har alle svarene og besitter den eneste sannheten som overkjører alle andre. Når dette blir kombinert med religion, får du islamofascisme som er en totalitær ideologi med klare paralleller til mellomkrigstidens fascisme.

Gule mener også at utfallene mot norske islamske ledere har klare paralleller til kontrajihadistenes utfall mot ”multikulturalister:

–          På samme måte som kontrajihadistene snakker om forrædere mot sin egen kultur som har åpnet for muslimer og som løper Islams ærend, snakker disse om forrædere som løper Vestens ærend. Disse ideologiene har klare strukturelle likheter, og det vi ser nå er at ekstreme oppfatninger bekrefter hverandres verdensbilde. De som laget denne filmen i USA vil fortelle oss at Islam er rå og totalitær, mens jihadistene får bekreftet sin oppfatning om at  Vesten bare vil håne og krenke og krige mot Islam.

Konspirasjonsteoretiker med solodemonstrasjon

I forkant av demonstrasjonen, mens det fortsatt ble rigget opp høyttalere, forsøkte Oslos ”konspirasjonskonge” Armin Bahrami å avholde en solodemonstrasjon. Det er uklart hva som var budskapet til Bahrami, som skal ha ropt skjellsord mot de islamske demonstrantene før han endte i fullt firsprang nedover Henrik Ibsens Gate forfulgt av fem politimenn. Bahrami rakk å kaste en flaske ”hellig vann” mot Vepsens medarbeider før han ble lagt i bakken og ført inn i en politibil.