Tumyr sverter Tajik

Arne Tumyr hevdet at kulturministeren «elsker Hitler, vil ha sharia og hater jøder.»

SIAN-leder Arne Tumyr brukte en gammel kommentarartikkel der nybakt kulturminister Hadija Tajik parafraserte nazitale for å advare mot hatretorikk til å beskylde henne for antisemittisme og terrorstøtte.

Av John Færseth

Nettstedet til Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN)  feiret fredag utnevnelsen av Hadia Tajik som kulturminister med å fortelle at Tajik i virkeligheten  ”elsker Hitler, vil ha sharia og hater jøder”.

Ifølge artikkelen ”Hadia Tajik fronter Islam”, skrevet av SIAN-leder Arne Tumyr, skulle Tajik for omkring ti år siden ha  skrevet at «Mens du leser dette, er over 15.000 amerikanere og jødeelskere samlet for å gjøre seg klare for en krig mot islam og den muslimske rasen! Hver dag raner, voldtar og dreper jøder muslimene, hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umo..(sic).»

Tumyr unngikk å nevne hvor han hadde funnet sitatet. I løpet av kvelden kom det imidlertid frem at Tajik faktisk hadde skrevet dette. Ikke bare det, hun hadde også skrevet at ”Jeg skriver her i dag fordi jeg er blant de siste som innser at Norge er på vei ned i søpla og at våre barn vil være de som blir lidende! Når de en dag spør hva vi gjorde for vår rase og vår religion skal vi kunne se dem inn i øynene og si at vi ofret alt! Akkurat som den personen jeg hedrer i dag, mitt forbilde Osama bin Laden!”
Sitatene var hentet fra kommentarartikkelen ”Lovlig hets”, som ble trykket i Stavanger Aftenblad 3.2.2003.

Tajik, som da var student, parafraserte her en tale holdt av nynazisten og Boot Boys-lederen Terje Sjølie i Askim 18. august 2000, altså litt over to år tidligere, før hun la til: ” Kvalm av å lese dette? Det er meningen.”

Tajik gikk videre til å forklare at hun ganske enkelt hadde byttet ut Hitlers stedfortreder Rudolf Hess med Osama Bin Laden.Formålet med teksten var nemlig å vise hvor farlig hatretorikk kan være: Nazister var ikke bare pratmakere, to år tidligere hadde 15 år gamle Benjamin Hermansen blitt drept av to medlemmer av Sjølies egen organisasjon Boot Boys.

Det ser ut til at Tumyr har plukket opp Tajiks ni år gamle artikkel på en ”skrytevideo” produsert av Arbeiderpartiet i forbindelse med utnevnelsen og bestemt seg for å forsøke å slå mynt på den blant islamofober som allerede hadde reagert kraftig på utnevnelsen av Tajik.

Artikkelen ble fjernet i løpet av kvelden, uten at det har blitt gjort noe mer enn et svært halvhjertet forsøk på å dementere. Tumyr legger tvert i mot mye av skylden på Arbeiderpartiet for fadesen:
– i videoen der artikkelen ble vist var det ikke tydelig markert at dette var sitater fra Terje Sjølie, «ikke engang med sitattegn», hevder han.

For øyeblikket er den erstattet med en ny tekst som forteller at ”utnevnelsen av en av Muhammeds tilhengere” er ”på kollisjonskurs med våre grunnleggende verdier”, og krever at kulturministeren må avsverge ”politisk islam” samtidig som det blir gjort klart at det ikke vil skje fordi ministeren da vil være ”kafir” og livet hennes være i fare i likhet med ”det nye Norge”.

Jens Stoltenberg får ”det hele og fulle ansvaret for feilvurderingen” som setter hele det norske demokratiet i fare.

I kommentarfeltet fortsetter mistenkeliggjøringen: Tajik har ingen ”dype generasjonsrøtter i Norge” og ”tilhører en muslimsk minoritetssgruppe som har betydelige politiske ambisjoner når det gjelder å stoppe ytringsfriheten, fremme anti- semittisme og anti-vestlige holdninger.” Utnevnelsen blir også sagt å være et ledd i islamiseringen i Norge og Europa og et forsøk på å tekkes muslimske velgere, skriver en annen og stiller seg dermed på linje med en rekke nettdebattanter, blant dem den kvinnelige administratoren for gruppen ”Vi som støtter opprettelsen av et fredssenter på Utøya” som lørdag postet sitater som hevdet dette i flere åpne
facebookgrupper.

«Som god muslim er Tajik nødt til å følge Koranen til punkt og prikke», skriver en tredje kommentator, noe som betyr å arbeide for å innføre sharia.

Saken føyer seg inn i en kjede av lignende saker, hvor det ser ut til at de islamfiendtlige miljøene har stadig mer fokus på å bekjempe Arbeioderpartiet. Hetsen mot Eskil Pedersn, forsøket på å utnytte de pårørende etter utøyamassakren og nå denne saken peker i samme retning.