… Jarle Johansen,

konspirasjonsteoretikeren og satanistjegeren som setter Vågå-saken i forbindelse med den sataniske avkristningen av Norge.

Jarle Johansen, som presenterer seg som tidligere sjømann og kaptein, omtaler på Nyhetsspeilet overgrepssaken i Vågå som ”satanisme”. Dette skyldes på den ene siden at en av partene nødvendigvis lyver og dermed tjener Satan som i Bibelen kalles ”Løgnens far”, og på den andre at Arbeiderpartiet som ordføreren tilhører er del av en satanisk plan for å avkristne Norge og resten av verden.

I artikkelen ”Vågåsaken – en satanistisk seanse” beskriver Johansen overgrepssaken – som han langt på vei bagatelliserer – som en mulig dekkoperasjon for å skjule at alle ”ledende makthavere” er nødt til å delta i barnesex-orgier, som deretter blir filmet og brukt som pressmiddel.

Johansens artikkel foregår som de fleste andre artiklene hans i en verden der godt står mot ondt og ånd mot materie, og der sosialistene i Arbeiderpartiet sammen med humanetikere representerer den onde materien. Dette henger igjen sammen med Johansens grove antisemittisme, der disse ideologiene er inspirert av jødedommen som igjen baserer seg på det ”sataniske” skriftet Talmud.

Et av målene for den sosialistisk- jødisk-sataniske makteliten er i følge Johansen å ”avsette Gud”, dvs. avkristne verden, noe som blant annet skal oppnås ved å avskaffe kristendommen som statsreligion i Guds utvalgte land Norge. Mens vi ikke ønsker å ta stilling til skyldspørsmålet i en for øvrig tragisk sak, finner vi det dog noe overraskende at de sataniske makter og verdensjødedommen har utpekt nettopp den lille fjellbygda Vågå som scene for de djevelske sammensvergelser.