… Tjen Folket,

Ville Stalin nøyd seg med å klaske noen med en paraply? Neppe!

den stalinistiske gruppen som i mange år har ledet SOS-Rasisme, som nå er dømt til å tilbakebetale rundt 17 millioner de har fått utbetalt urettmessig i statsstøtte.

Det er imidlertid grunn til å tro at gamle Stalin selv, som tross alt ranet banker for å fylle opp partikassen, ville gremmet seg over sine etterfølgere av i dag. Dagbladet melder at under et internt oppgjør blant stalindyrkernepå et bibliotek i Oslo, ble en person slått i hodet med en paraply. Stikkredaksjonen vil bemerke at dette må være noe av et borgerlig avvik. På Stalins tid brukte man ishakker til å kvitte seg med sine motstandere! Vi vil minne om at selv lenge etter Stalins død brukte i det minste hans etterfølgere paraplyer som skjøt forgiftede nåler når de fant noen brysom.

Her er det åpenbart at Tjen Folket har mye å lære, og vi finner det dypt skuffende at en flokk som har viet så mye tid til å studere Stalin, ikke evner annet enn å ty til vestkantfakter som paraplydasking. Det neste blir vel at de slår hverandre med håndvesker.