Vil lage atomvåpen

Norges Kristne vil påby jesusstatuer i alle storbyer

Nytt, kristent parti mener asylsøkere må gå til fots til Norge, iført sandaler. Partiet vil også forby homofili, skaffe atomvåpen og innføre dødsstraff.

Det nye partiet Norges Kristne har lansert sitt nye partiprogram. Programmet inneholder punkter som for mange vil være kontroversielle. Programmet er inspirert av en svært bokstavtro tolkning av Bibelen.

I punktet om asylpolitikk heter det blant annet:
«Asylanter som kommer ved hjelp av raske og moderne transportmidler skal uten unntak avvises med en gang de lander på norsk jord, med unntak av enslige mindreårige. Moses sin førtiårige vandring gjennom Egypt og Sinaiørkenen skal  her tjene som forbilde, og de som skal anses som reelle flyktninger eller asylanter må ta seg inn i riket til fots og ha gjort det hele veien fra hjemlandet. Asylanter utenfor Norden må ha brukt minst fire år på vandringen til Norge og ha vært iført sandaler, kappe og stav slik Moses var.»

Vil ha atomvåpen
Forsvarspolitisk ser Norges Kristne et samarbeid med Israel i forbindelse med utvikling av masseødeleggelsesvåpen:
«Norge må for å sikre egen sikkerhet og suverenitet, i samarbeid med Israel utvikle egne atom-, biologiske og kjemiske våpen. Raketter utplassert i hele landet skal kunne brukes både konvensjonelt og med atomstridshoder. Atom-, biologiske og kjemiske våpen skal brukes til avskrekking og bare dersom det er strengt nødvendig,  til å skade en fiende

Partiet legger seg også på en svært streng linke i kriminalpolitikken og vil blant annet gjeninnføre dødsstraff for en rekke forbrytelser. Samtidig vil partiet forby homofili og «sadomasosjisme» samt reelt polygami hvor flere menn og kvinner bor sammen.

Det skal heller ikke være rom for utenlanske kriminelle i Norge. Partiet legger seg på en svært streng linje for utvisninger.
«Utenlandske statsborgere (uten hjemland) må sone i egne fengsler eller straffeinstitusjoner med langt lågere standard enn det generelle. Disse skal deporteres til  etantatt eller naturlig hjemland så raskt det er praktisk mulig. Dersom ingen land vil ta i mot dem skal de sendes til et internasjonalt ingenmannsland, f.eks. Sahara eller Nordpolen. De får en boks med fiskeboller, en genser og en tollekniv med seg i slike situasjoner.»

I integreringspolitikken er linjen tilsvarende streng:
«Alle innvandrere til Norge skal uten unntak la seg integrere i det norske samfunn og respektere norske lover og fundamentale skikker. Statsborgerskap skal baseres på minimum ti års botid i riket og en kunnskapstest om  Norges grunnlov, Bibelen og Snorres kongesagaer må bestås før det gis. Det skal være minimum tusen spørsmål i kunnskapstesten, og  alle svar må være riktige for å få norsk statsborgerskap. Alle må i tillegg kunne deklamere Henrik Ibsens dikt «Terje Vigen» utenat i løpet av femten minutter før norsk pass utstedes.»

Jesusstatuer
I følge partiprogrammet skal alle skoledager starte med avsyngning av fedrelandssalmen, hvor elevene skal stå vendt mot et bilde av Jesus. I det hele tatt ønsker partiet at kristusfigurer skal være langt mer fremtredende.

«Alle byer skal ha en statue av Jesus eller Jomfru Maria på et godt synlig og høgt traffikert sted. De største byene skal ha statue av både Jesus og Jomfru Maria.», heter det i partiprogrammet.

Etter det Vepsen kjenner til er den ene av de to partistifterne Magnar Tanem, som før siste kommunevalg var Kristent Samlingspartis ordførerkandidat i Oslo. Tanem var medlem av Norwegian Defence League, men skal ha meldt seg ut av organisasjonen i slutten av juni 2011. I etterkant av terroren den 22. juli i fjor kom Tanem med uttalelser hvor han antydet at Terroren var en straffedom over Norge:
”Gjerningsmannen, Anders Behfring Breivik er årsaken til de forferdelige terrorhandlingene, men han må ha vært forledet av Djevelen, fordi Herrens hånd ikke holdes over oss. Når Djevelen først får overtaket, er dette dessverre bare begynnelsen på enda verre tragedier. Alt dette står skrevet i Bibelen, og særlig i Jesaja og Johannes Åpenbaring.? Jeg ser på det som min plikt å advare, for nå kommer vi inn i den store trengselstiden (eller endetiden). De grusomste ting av enorme dimensjoner er i vente, dersom Djevelen nå varig får festet grepet sitt.”

Kristent Samlingsparti tok sterkt avstand fra Tanems uttalelser.

Den andre av stifterne, Hallvard Sandvik bor også i Oslo, og har også bakgrunn fra Kristent Samlingsparti. Domenet til Norges Kristne er registrert på Sandviks malingsfirma i Oslo.

Nettsiden til partiet, www.norgeskristne.no har ingen øvrige opplysninger om medlemstall, hvem som er ledere for partiet eller lignende.