Kleppe ut av UNE!

Vidar Kleppe bør ut av UNE.

Vi er i prinsippet enige i at Utlendingsnemda bør representere et tverrsnitt av befolkningen, og det ligger vanligvis utenfor Vepsens mandat å mene noe om nemdas sammensetning.

Når en person som Vidar Kleppe utnevnes til medlem i UNE føler vi allikevel at det er på tide å si stopp. UNE er et organ som allerede utsettes for skarp kritikk fra brede miljøer, og det bør være i alles interesse at nemdas medlemmer nyter bred tillit. Vidar Kleppe er etter vårt syn en person som ikke er verdig til denne tilliten, og vi har ingen tro på at denne mannen vil kunne gi en ordentlig og uhildet bedømming av de saker som behandles i nemda.

Kleppe leder et mikroparti som på alle måter er fremmedfiendtlig og islamfiendtlig. Allerede på 1980-tallet pleide han kontakt med rasistiske aktivister som Arne Myrdal, som senere ble dømt for planer om å sprenge et asylmottak i luften. Siden den gang har Kleppe og hans parti fortsatt å forfekte menneskefiendtlige holdninger .

Stortingskandidater har for eksempel tatt til orde for å forby islam i Norge, uten at Kleppe med et ord har tatt avstand fra dette. Kleppe har selv deltatt som taler i regi av antisemittiske organisasjoner og mannens fiendtlighet overfor muslimer er hevet over enhver tvil.

Vi finner det svært underlig at Justisdepartementet foreslår en slik mann som nemdsmedlem. En person som leder en organisasjon som til de grader sprer hat og fordommer, særlig mot muslimer, er fullstendig uegnet til å fremstå som et nøytralt medlem av en ankeinstans. Det burde enhver forstå.