Pinlig uten jøder!

Krystallnattmarkeringen i Bergen fant sted uten paroler mot jødehat.

Krystallnattmarkeringen i Bergen fant sted uten paroler mot jødehat.

I Bergen ville en prest delta i årets markering av årsdagen for krystallnatten med en parole hvor det stod Nei til jødehatet. Dette ble han nektet av arrangementskomiteen med den begrunnelse at parolene allerede var vedtatt.

Parolene i demonstrasjonen som samlet en rekke organisasjoner, var: Vi husker Krystallnatten – aldri mer nazisme, Ingen mennesker er ulovlige og Bekjemp fascistisk organisering. Ikke ett ord om den antisemittismen vi stadig ser stikke frem hodet, ikke et ord om jødenes skjebne.

Mens vi finner det greit at man i en minnemarkering forsøker å trekke historisk lærdom og bringe inn dagsaktuelle saker, finner vi det merkelig at man i liten grad interesserer seg for antisemittismen den gang og i dag.

Det er vårt syn at arrangørene burde ha omfavnet forslaget om en parole mot jødehatet, fremfor, som de gjorde i dette tilfellet å dekke seg bak formalistiske argumenter. Det er en litt mer enn gjennomsnittlig glipp at man ikke nevner jødehat med ett ord i en minnemarkering for krystallnatten.

Det er vårt syn at arrangørene av krystallnattmarkeringen i Bergen bør be uforbeholdent om unnskyldning. En markering av krystallnatten som ikke nevner jødenes skjebne er i beste fall bare pinlig!

Les mer om krystallnatten her.