Stemplet som ekstremist av HRS

Hege Storhaug i HRS benekter å ha beskyldt Ali Qamar for å være med i Profetens Ummah, og vil ikke snakke med Vepsen.

Ali Qamar ble hengt ut som ekstremist på nettsiden til HRS. Nå frykter han for hva fremtidige arbeidsgivere vil tro. Hege Storhaug i HRS benekter å ha fremsatt påstanden.

Av John Færseth og Tor Bach

Under overskriften «Som fisken i vannet» ramser Human Rights Service opp en rekke medlemmer av facebookgruppen til den muslimske gruppen al Hidayah, både politikere og samfunnsdebattanter, før de påpeker at de også fant «hele gjengen fra Profetens Ummah.»
«Ikke som skjulte, utstøtte ekstremistmedlemmer som noen prøver å lede på rett vei– nei, selveste administrator for gruppa, Ali Qamar, kommer sannelig fra Profetens Ummah!», skriver HRS informasjonsansvarlig, Hege Storhaug i artikkelen. (http://www.rights.no/2012/11/som-fisken-i-vannet/)

Problemet er at Ali Qamar ikke er medlem av Profetens Ummah, og heller ikke sympatiserer med organisasjonen.

Hvorfor tror du HRS mener du er medlem av Profetens Ummah?

– Jeg vil tro at det har noe sammenheng med at det veldig tidlig i prosessen når gruppen ble laget så ble alle og enhver lagt til. På det tidspunktet var det lite kjent hva den gruppen ville ende opp som, samtidig som det ble laget når krigen i Syria startet. Jeg postet et par innlegg der, men ingenting som skulle tilsi å være av «ekstrem» natur, mest ting som «vi skal ha innsamling for de rammede og flyktninger i Syria etc. En stund uti ble det sett tendenser til en vinkling av gruppen jeg ikke likte, og jeg meldte meg ut, forteller Qamar til vepsen.

Hva tenker du om saken?

– «profetens Ummah» i denne sammenheng referer jo til facebookgruppen PU, ikke hvordan det er brukt teknisk i Islam. Det er alltid ubehagelig å bli hengt ut av andre for noe man ikke er, og da enda verre å bli hengt ut av en organisasjon. Det har seg slik at HRS heldigvis ikke har mange som hører på dem, men likevel, mer enn det burde være, og det er veldig ødeleggende. Jeg er nettopp ferdig med min utdannelse, og det faktum at hun har skrevet om meg ved navn i bl a aftenposte- innlegg får meg til å lure litt hva fremtidige arbeidsgivere vil tro hvis de tar et enkelt søk på nett og kommer over slikt? På den måten setter hun både min sikkerhet og fremtid i fare, kun for å score noen billige poeng hos en begrenset gruppe.

– I tillegg er dette ikke noe fordelaktig for storsamfunnet heller, for på samme måte som en del føler at PU er representative for muslimer flest, går denne tendensen den andre veien også, dog heldigvis i mindre grad, at folk betrakter HRS som representative for ikke-muslimer og nordmenn, sier en opprørt Ali Qamar.

Qamar forteller at Storhaug og HRS heller ikke har forstått hva al Hidayah er for noe. I følge en annen artikkel fra HRS er gruppen, som hovedsakelig består av studenter, ungdomsorganisasjonen til menigheten Mihaj al Quran.

– Dette stemmer heller ikke, og er et eksempel på Storhaugs google-journalistikk. Vi tok navnet fra en bok som heter al Hidayah, som betyr gaven/veiledelsen. Medlemmene våre kommer fra flere forskjellige steder.  Al-Hidayah er en organisasjon som er stiftet for å bygge broer, ikke brenne dem. Ja, vi er muslimer og vi praktiserer det Islam formidler til oss, men ikke ved å være på kollisjonskurs med det norske samfunnet, faktisk tvert imot. Vi fokuserer mye på kunnskap og forståelse av hverandre, samt å gi enhver som vil vite mer om islam en plattform der man kan komme sammen og diskutere ting og temaer på en respektfull måte (særlig facebook). Vi holder taler og kurs for muslimer som også er åpne for ikke-muslimer, og har til nå holdt kun temaer relatert til selvutvikling (spiritualitet, oppførsel etc) innenfor islam samt kurs på temaer som opptar den enkelte muslimen, som regler for faste, regler for bønn etc. Gruppen er ment som en motivator for muslimer til å forstå sin religion, men også forstå samfunnet vi lever i, og dette gjenspeiler seg i at det er flere som har høyere universitetsutdannelse som er med i gruppen.

– Et av målene er også å bidra i samfunnet gjennom handling fremfor ord, og har derfor en del prosjekter vi vil starte med i løpet av neste år som er av sosial karakter, forklarer Qamar.

Hvor seriøst mener du man bør ta HRS?

– Altså, når hun makter å stemple enhver muslim som går til moskeen som en potensiell ekstremist og terrorist, så sier jo det seg selv. Å trekke den konklusjonen at vi nærmest ønsker å tvangsinnføre Shariah fordi vi har en facebookside der folk kan stille spørsmål de har og få svar på det, viser hvor raskt hun trekker konklusjoner.

I tillegg, når hun HRS ender med å påstå at folk er ekstremister fordi de har vært med, eller er med i en facebokgruppe, viser tydelig at dette ikke er noe annet enn et forsøk på å vinne noe ved å spre falskheter for å skremme den generelle befolkningen.

Hun tror kanskje hun gjør «alle» en tjeneste, men i realiteten gjør hun ikke noe annet enn å skape mer frykt og mer hat – det er det siste vi trenger i Norge akkurat nå.

Vepsen har intervjuet Hege Storhaug i HRS om saken. Før vi rakk å kontakte henne for sitatsjekk ringte hun imidlertid opp igjen og benektet at hun har skrevet at Qamar er med i Profetens Ummah, og at hun ikke ønsket å snakke med oss.

Den omtalte artikkelen på HRS sine nettsider lå fortsatt ute på HRS sin nettside etter at Storhaug hadde benektet å ha kommet med påstanden. Vepsen har sikret hele artikkelen som PDF-fil som viser filbane og nedlastingstidspunkt i tilfelle linken forsvinner.