… FMIs Stig Roar Wangberg,

Skummet, unnskyld skummelt er det med hvem som bestemmer over melken.

Skummet, unnskyld skummelt er det med hvem som bestemmer over melken.

som er svært fortørnet, forarget, rystet og oppbragt over at Tine ikke synes at deres aldrende styremedlem Jan Høeg er den som er best egnet til å spre entusiasme for Tines Kulturmelk.

Wangberg, som ellers mener at Holocaust er en myte og har mange interessante meninger om jødenes rolle her i verden, bl.a. at det var jødene som gikk til krig mot Tyskland. Ikke bare det, men Holocaust var i følge Wangberg  en myte.
«Dette religiøse «brennoffer» («holocaust»), har gitt dem det den jødiske lobbyen, og den sionistiske bevegelsen, alltid har strebet etter; nemlig palestinernes jord (som de har like liten rett til som det engelskmennene eller romerne har, historisk sett), kontroll over økonomien, media, og “verdens mektigste mann”; nemlig den amerikanske presidenten.»

Det er klart at med slike mektige krefter som står mot en, er det viktig å få klarlagt om dette også gjelder i Norge, og her later Wangberg nå til å være på sporet av noe.
«Personlig syns jeg det var ganske greit at Tine nå kom så klart ut med hvor de rent faktisk står politisk. Dessuten var nok dette i beste fall en politisk korrekt refleks. Og i verste fall en demonstrasjon på hvem som i realiteten har makt i dette samfunnet; også overfor individer med en annen politisk overbevisning enn det som er politisk korrekt

Men Wangberg, bare en liten bemerkning fra oss i Stikkredaksjonen: Det er ikke jødene som bestemmer i Tine, der rår nemlig langt mørkere krefter. Tine eies nemlig av BØNDENE!