Gjerdet inn ekstremister

I underkant av femti personer deltok på demonstrasjonen bak fengselet.

I underkant av femti høyreekstremister ble gjerdet inn av politiet under lørdagens NDL-demonstrasjon bak Oslo Kretsfengsel. Det kom ikke til sammenstøt under semonstrasjonen.

Etter lang tids mobilisering klarte NDL, med hjelp fra utenlandske tilreisende, å samle over 45 demonstranter på Klosterenga i Oslo. Politiet hadde tatt alle forholdsregler og gjerdet inn området hvor demonstrasjonen skulle finne sted for å unngå sammenstøt med motdemonstranter.

Motdemonstrantene, som talte noen hundre personer, samlet seg på Jernbanetorget og gikk i tog bort til Grønland torg hvor de avviklet et antirasistisk arrangement som samlet folk fra en rekke partier, organisasjoner og fagforeninger. Etter hvert bega noen av dem seg til Klosterenga, hvor de ropte slagord mot NDLs demonstrasjon om lag 150 meter unna.

NDL hadde selv bestemt seg for at de ville demonstrere på Klosterenga, og de tok oppstilling på en bortgjemt plass i ly av fengselsmuren. Starten på arrangementet ble litt forsinket av at den medbragte generatoren til høyttaleranlegget var vanskelig å starte, og det måtte tre mann til før de endelig fikk strøm til høyttalerne.

Det var en nedsnødd forsamling som var møtt opp for å høre NDLs rekke av talere. Flere av de annonserte talerne hadde riktignok meldt avbud, men de som var der var nok til at det hele ble en svært kald fornøyelse.

NDL-leder Rune Hauge hadde tatt turen hjem for å lede arrangementet, og han fikk følge av fire andre nordmenn på talerstolen; Kaspar Birkeland, Merthe Hodne og Kjersti Margrethe Gilje hadde alle sitt å si om islam. Eilert Sannes, som er i ferd med å bygge sitt eget mikroparti redegjorde for hvorfor han mener at Allah bare er et annet navn på djevelen.

Chris Redmond fra English Defence League talte på demonstrasjonen.

Mens Rune Hauge leder Norwegian Defence League fra Danmark, sitter Kamil Ryba og leder Swedish Defence League fra Oslo. Ryba startet med å skjelle ut dem som hadde ødelagt bilen hans natten før demonstrasjonen som svin, mens Chris Redmond fra English Defence League, som opererer med dekknavnet Steve Simmons hevdet at lederen for English Defence League, Stephen Lennon, som kaller seg Tommy Robinson, er en slags politisk fange etter at han ble fengslet, blant annet for besittelse av et falskt pass.

Demonstrasjonen oppløste seg stille og rolig, men politiet hadde hendene fulle med å hindre at motstandere av NDL barket sammen med dem på vei bort fra Gamlebyen. Etter det Vepsen kjenner til skal politiet ha funnet slagvåpen i området, uten at det er kjent om disse kan knyttes til konkrete personer.

I NDL oppsummeres trolig dagens demonstrasjon som en seier. Det er helt åpenbart den største høyreekstreme demonstrasjon i Norge på 2000-tallet – forrige rekord var hessmarsjen i Askim i august 2000. De fikk dessuten avholde demonstrasjonen uforstyrret, i et område de selv trodde det bor mange muslimer. At rundt 47 personer som møter opp er en seier sier imidlertid også mye om hvordan det står til i de høyreekstreme miljøene.