Islam Net må avlyse!

sinnaimam

Islam Net bør avlyse meøtene med Haithem al-Haddad

I følge den britiske muslimske predikanten Haitham al-Haddad kan man gifte seg med jenter under den seksuelle lavalder, og man skal ikke blande seg dersom en mann slår sin kone. Til helgen har Islam Net invitert ham til Oslo.

Den britiske muslimske teologen og predikanten Haitham al-Haddad jobber til vanlig i den britiske sharia-domstolen Islamic Sharia Council i London. Til helgen kommer han til Oslo for å holde kurs og foredrag i regi av Islam Net, og et av dem skal finne sted på Høgskolen i Oslo. Flere klipp på youtube viser imidlertid at al-Haddad har oppfordret muslimer til handlinger som er i strid med britisk eller norsk lov.

Oppfordrer til lovbrudd
I dette klippet sier al-Haddad: “A man should not be questioned why he hit his wife. This is something between them. Leave them alone. This is something they sort out between themselves”. Dette er i strid med den norske straffelovens paragraf 139, som sier at det er straffbart å «unnlate å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling». I Norge er all vold i nære relasjoner forbudt.

Videre sier al-Haddad i et annet klipp at det ikke skal være noen nedre aldersgrense for ekteskap når det gjelder ekteskap. Intervjueren spør: «Thirteen? Fourteen?». Al-Haddad svarer: «No. No particular age from an Islamic perspective. But, as you know, the earlier is the better. Especially for girls». Videre i videoen anerkjenner al-Haddad at dette i dag er forbudt i følge loven. Men han hevder at hvis man kan ordne dette slik at man ikke kommer i konflikt med myndighetene – antakelig ved at ekteskapet ikke blir registrert juridisk – så kan man likevel gjøre det: «There are many laws in the country here that are anti-Islamic […] So if there is a way to live and avoid those anti-Islamic laws, and provided that you don’t put yourself into troubles… you should go for that choice». Al-Haddad oppfordrer faktisk her til lovbrudd: Både i England og Norge er det forbudt å ha sex eller gifte seg med jenter under den seksuelle lavalderen på 16.

Dødsstraff for homofili og frafall
I tillegg til dette står al-Haddad for en del oppfatninger som er moralsk forkastelige, men som det ikke er straffbart å hevde – nemlig at både homofili og konvertering bort fra islam skal straffes med døden, og at utroskap skal straffes med steining. Ettersom al-Haddad hevder at dette bare skal implementeres i en islamsk stat, og altså ikke oppfordrer individuelle muslimer til å drepe homofile eller frafalne, er dette imidlertid ikke straffbart. Videre hevder al-Haddad at kvinner ikke bør være i jobb.

Islam Net må avlyse
I Norge er det tillatt å ha ufyselige meninger, så det er derfor ikke juridisk galt at Islam Net inviterer predikanter som hevder at homofile og frafalne må få dødsstraff eller at kvinner ikke skal være i jobb. Det er imidlertid ikke akseptabelt at Islam Net inviterer predikanter som oppfordrer muslimer i Vesten til å begå lovbrudd. Vi oppfordrer derfor Islam Net til å avlyse arrangementene med al-Haddad, og Høgskolen i Oslo bør heller ikke tillate at deres lokaler blir brukt til dette formålet.