Agentsyndrom

NDLs demonstrasjon i 2011 ble en flopp.

NDLs demonstrasjon i 2011 ble en flopp.

Å bli fanget av sine egne kilder er noe alle skrivende mennesker bør vokte seg vel for. Det samme gjelder for eksempel politiet. Ofte kan en kilde komme med en del nyttige opplysninger, og man ender med å bli styrt av en kilde man burde kvittet seg med fordi kilden ellers er fullstendig upålitelig og spiller et spill overfor flere aktører, iscenesetter ting eller provoserer frem handlinger som ellers ikke ville blitt begått. Da snakker vi om det såkalte agentsyndromet.

Politiets Sikkerhetstjeneste har i rundt ti år hatt en slik kilde som skulle gi dem informasjon om norsk venstreside. Vi kaller ham for enkelthets skyld «Charlie» Mannen presenterte blant annet svært alvorlige påstander om en liten gruppe som i hovedsak har bestått av studentaktivister, og sendte politiet ut på jakt etter denne gruppens påståtte våpenlager. Opplysningene var falske, innebar en sløsing med politiressurser og kunne ha ført til at mennesker ble overvåket på ulovlig grunnlag. Politiet valgte imidlertid å ikke kvitte seg med kilden, fordi vedkommende var en av få kilder de hadde i Blitzmiljøet.

Historien stopper imidlertid ikke der. «Charlie» hadde nemlig flere agendaer. I 2011 kontaktet han Vepsen og ba om at vi ikke omtalte ham. Han var nemlig SOS Rasismes agent i Norwegian Defence League og arbeidet sammen med en annen person, herettetter omtalt som «Julius». Som referanse oppga han en person i SOS Rasisme som den gang hadde en høy posisjon i den ytterliggående kommunistgruppen Tjen Folket, en organisasjon som antas å ha stått bak det omfattende medlemsjukset i SOS Rasisme. Etter det Vepsen erfarer skal «Charlie» ikke ha gått inn i  NDL på odddrag fra PST, som skal ha stilt seg skeptiske til dette prosjektet.

Vepsen har klare indikasjoner på at «Charlie» opptrådte i fellesskap med flere andre i NDL. Disse personene hadde blant annet ansvar for sikkerheten til organisasjonen, og skal ha fått Håvar Krane til å stille som leder i organisasjonen. De andre som deltok i arbeidet i NDL har alle tilknytning til grupper på venstresiden, og en av dem står som innehaver av et privat etterforskningsbyrå. Vi omtaler i denne saken vedkommende som «Julius»

Det var «Charlie» og «Julius» som under et pubbesøk tok opp et bånd hvor Krane vrøvlet om å skyte daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre. PST fikk en kopi av dette opptaket av «Charlie» som de fortsatt oppfattet som sin kilde, selv om de skal ha bedt vedkommende om å holde seg vekk fra NDL. Det ble fra PSTs side gjort undersøkelser rundt Krane, og de endte opp med å konkludere med at mannen var ufarlig og ikke hadde tilgang på våpen.

Etter dette gikk personene det er snakk om til TV2 med opptaket, og det ble en stor sak som endte med politiaksjon og ransaking av Kranes hjem.

I mellomtiden hadde Krane for lengst trukket seg fra rollen som leder i NDL, og Lena Andreassen hadde overtatt. Andreassen gikk selv av etter den katastrofalt mislykkede demonstrasjonen i NDLs regi foran Akershus festning i april 2011. I dag hevder Andreassen å ha brutt med det høyreekstreme miljøet.

«Charlie», «Julius» og en person vi velger å kalle «Sofus» forsvant ut av NDL samtidig med Lena Andreassen, og Ronny Alte overtok ledelsen i organisasjonen i noen måneder.

Etter det Vepsen kjenner til har verken PST eller politiet i Oslo valgt å bruke Andreassen som kilde.

«Charlie» dukket etter bruddet med NDL opp hos NRK og skal flere andre steder ha presentert virksomheten sin som et journalistisk prosjekt. Han skal etter det vi erfarer ha opptrådt som kilde for et brennpunktprogram hvor også Lena Andreassen også opptrådte. Her forteller Andreassen en svært dramatisk historie om hvordan hun skal ha avverget et attentat mot en moske. Attentatforsøket avdramatiseres imidlertid betydelig av britiske kilder Vepsen har kontakt med, og beskriver en situasjon hvor politiet stanset en bil med aktivister fra English Defence League med et stort oppbud av bla væpnet politi. Aksjonen kokte imidlertid ned til ingenting.

Under et opphold i London i forbindelse med brennpunktprogrammet som ble sendt høsten 2012 ble «Charlie» introdusert av NRK for vår søsterorganisasjon «Hope Not Hate og deres medarbeider Matthew Collins. Collins nektet den gang å stille på intervju sammen med «Charlie» og det hele endte i følge Collins nesten med slagsmål.

Nå er «Charlie» NRKs kilde og forteller om sin tid som informant for PST. NRKs problem er imidlertid at «Charlie» ikke er en ren kilde. Han er en aktør som gjennom provokasjoner og organisering har iverksatt en rekke dramatiske ting, bidratt til å etablere en høyreekstrem organisasjon i samarbeid med en venstreekstrem organisasjon, sendt politiet ut på fåfengt jakt etter ikke-eksisterende våpen og skapt situasjoner i byen som har vært nær ved å ende med voldelige sammenstøt i tillegg til å ha kostet samfunnet hundretusenvis av kroner i politiinnsats som ellers ikke ville vært nødvendig.

NRK havner nå i selskap med en stalinistisk sekt og PST, hvor regien synes å ligge hos en tvilsom kilde og ikke hos redaksjonen.