Trusselvurderinger

Politiet frykter Breivik-kopier

Politiet frykter Breivik-kopier

Det er få overraskelser ved PSTs trusselvurderinger. Det ville også være overraskende. Vår uoversiktlige verden er faktisk oversiktlig nok til at vi kan forutsi med en viss grad av sikkerhet hvilke miljøer som utgjør en trussel.

Marerittet er en soloterrorist som lar seg inspirere av barnedrapsmannen fra Utøya. De mulige terrormålene for en slik person er mange og umulige å beskytte. For å ta et eksempel: Vi har omfattende sikkerhetskontroller for å hindre folk i å ta med våpen og sprengstoff inn på fly, men vi har ingen rutiner for å beskytte de hundrevis av mennesker som står i kø for å komme gjennom flyplassens sikkerhetskontroll. Noen få håndgranater i en hvilken som helst sammenpakket folkemengde vil kunne gjøre svært stor skade, og vi har ingen mulighet til å beskytte alle mot slike vilkårlige angrep.

PST frykter hjemmeavlede jihadister mer enn de frykter høyreekstremistene. Ser man på de høyreekstreme miljøene er det ikke mye å rope hurra for der i gården, og det er lite som peker i retning av at de i overskuelig fremtid vil kunne utvikle seg til noen stor bevegelse med nevneverdig organisatorisk eller politisk potensiale.

Jihadistene har noe mer oppslutning enn høyreekstremistene, men ser man på hvordan de har opptrådt i offentligheten har de hittil utvist en kriminell kløkt på samme nivå som Egon Olsen. De store planene ender fort med at man havner i fengsel.

Når vi allikevel mener at jihadistiske miljøer representerer en større trussel er det ikke fordi vi ligger søvnløse ved tanke på hva Profetens Ummah skal stelle til av klovnestreker neste gang. Profetens Ummah er ideologisk og personmessig splittet og relativt enkel å overvåke, på samme måte som høyreekstremistene. Risikoen ved slike miljøer ligger i at de kan fungere som fiskedam for bedre organiserte og skjulte krefter som opererer i mindre enheter og evner å holde et lavmål av sikkerhet rundt virksomheten.

Her mener vi at det er mye å lære av politiets innsats mot nazistene. Unge mennesker som vender hjem fra kampsoner i utlandet bør for eksempel raskt få et tilbud om lønnet arbeid. Dette er viktig for å bryte opp denne typen miljøer og få unge på ville veier inn i miljøer hvor tankene deres møter motbør, hvor de kan få korrigering av omgivelsene og hvor tilgangen på ideologisk påfyll ikke er konstant.

Samtidig er det viktig at PST holder et årvåkent blikk på alle ekstremistmiljøer, også der hvor konspirasjonsteoriene flyter fritt, men hvor ideologien er mer uklar.