… månedens NDLer

17. maikomiteens leder går en dyster fremtid i møte.

17. maikomiteens leder går en dyster fremtid i møte.

Utnevnelsen av Shoaib Sultan fra Miljøpartiet De Grønne til leder for årets 17. mai-komité har satt både sinn og heksegryter i kok over  i islamhaterleiren. Hos kvinnen som i februar ble kåret til månedens NDL’er, der later det til at hva det nå enn er som koker, så har det ikke bare kokt over, det har også svidd seg.

På Facebook-gruppen «Diskuteket# har  kvinnen, som kaller seg sjaman, kommet med intet mindre enn en selvkomponert forbannelse mot Sultan, skrevet ”i samstemmighet med The Spirits of The Nature…som er min sanne tro, og det som beskytter meg!”

“INGEN kødder med naturens ånder!”, skriver hun, og legger til at ”og nå har jeg fått nok, så jeg fremkaller min sjamanistikse/åndelige protekteurs side”.

Vepsen har gleden av å gjengi forbannelsen i sin helhet:

Kom Jord kom Sol
Kom Ild og Vann
Ta bort en mann som er OND i sitt sinn ( Shoaib Sultan) og ( Yousef Bartho Assidiq)
Den mann som svikter
Skal ei finne ro
Dette er besverget i mitt BLOD !
Og mist da alt som du har kjært
Hvis løgn og bedrag
Har deg begjært
Abeo!

Det betyr i klartekst , din jævla muslim, at du bør trekke deg, eller risikere å miste alt, hvis du ikke er ren i ditt Norske hjerte! I den Norske ÅND!

It is written in my blood! Hvis du tør gjøre motsand, i ydmykhet til meg og the Spirits of The Nature… så skal DU være ærlig og ren!For so it is said!
And so it will be!
Og hvis motsatt så vil du forgå! Miste ALT og råtne til jord!

Løp til politiet dere, heldigvis blir ikke hekser og sjamaner brent på bålet pr idag!
SIIC!”

Kvinnen, som på nett skryter av at hun en tid var meddommer i Oslo Tingrett, har trolig solid bakgrunn for å mene noe om hva som kan ramme av straff for hekser og desslike.

Vi regner etter dette med at den skumle miljøpartist Sultan nå har vett til å pakke sin krumsabel og trekke seg fra 17. mai-komiteen. Skulle forbannelsen mot formodning ikke fungere, regner vi med at man i NDL-kretser nok vil konkludere med at de åndsmakter man har påberopt seg også har blitt dhimmier under kulturmarxismens og multikulturalismens åk. Foreløpig antar vi at noe slik ikke er mulig, ikke her i verdens rikeste land. Kanskje er det bare et budskap fra åndene om at de synes selvskading er en dårlig ide og anbefaler at hun bruker blyant neste gang fremfor å nedtegne sine forbannelser i blod.