… Amund Garfors,

Frykten for en muslimsk overtakelse av 17. mai er noe overdreven. (Bildet er minipulert)

Frykten for en muslimsk overtakelse av 17. mai er noe overdreven. (Bildet er manipulert)

den ytre høyrefløyens løse kanon fra Nord, som har fått med seg at noen har ymtet frempå om å møte opp i byen på nasjonaldagen med gjenstander som er i strid med våpenloven.

Frykten for at muslimer med krumsabler skal herje rundt i bunad er åpenbart stor. Garfors er fortørnet over at den ikke ukjente Shoaib Sultan misliker snakket om våpen og langer ut på Facebook:
«Ja mannen må jo være ganske lite informert dersom han tror at ikke nordmenn reagerer slik de gjør,når han som muslim og forkjemper for å innføre sharia i Norge, er såpass frekk at han tilrøver seg denne jobben som formann i hovedstadens 17de mai-komitee. Han burde forlengst forstått at han IKKE er kvalifisert for dette på Norges nasjonaldag. En dag som betyr veldig mye for oss nordmenn, og der vi IKKE vil ha slike typer som ham, og som skal stå foran slottet og hylle vår Konge. For dette er bare et bedrag og et svik mot hele det norske folk. Og det burde virkelig noen klare å fortelle og banke det inn i hodet på denne muslimen,. Slik at han sier ifra seg dette vervet som han aldeles ikke er kvalifisert for! Det er både skammelig og pinlig, og ikke minst er det en trussel mot nordemenn og vårt fedreland når en slik for som ham, og det vi vet han står for, blir satt inn inn som formann for noe som han egentlig ikke på noen måter er berettiget til. Hvordan ville han sjøl ha regert dersom en nordmann og en kristen fikk et slikt verv i hans eget hjemland? Det hadde neppe vært mulig!»

Vi vil til dette påpeke at Sultan er vokst opp i Norge og at det ikke er uvanlig at folk med denne bakgrunnen, ja faktisk de aller fleste, utnevnes til leder i 17. maikomiteen. Garfors’ frykt for at en nordmann skulle utnevnes til leder i 17. mai-komiteen i Islamabad, Pakistans hovedstad, tror vi også kan avfeie som grunnløs. Pakistan feirer nemlig sin nasjonaldag 14. august.