Dagbladets annonse

Ville Dagbladet inntatt en annonse hvor man setter jødiske symboler i et forbudsskilt?

Ville Dagbladet inntatt en annonse hvor man setter jødiske symboler i et forbudsskilt?

På 30-tallet så man stadig verre eksempler på hets mot jøder i avisene, og mange norske presseorganer holdt seg ikke for gode til å hylle Hitler og hans politikk.

På 30-tallet så man stadig verre eksempler på hets mot jøder i avisene, og mange norske presseorganer holdt seg ikke for gode til å hylle Hitler og hans politikk.

En forutsetning for all forfølgelse, for ethvert folkemord er at ofrene først er avhumanisert i offentlighetens øyne. Slik ble hvert lille hatefulle drypp om jødene til avsnitt i den dødsdommen nazistene felte over dem, hver jødefiendtlige lederartikkel en tilskyndelse til massemord.

I Norge var det en avis som stod rak, som advarte mot nazismen og som til sltt ble stengt da de nektet å adlyde nazistene. Det var Dagbladet. I mange tiår etter annen verdenskrig kunne Dagbladet smykke seg med at de hadde holdt hodet høyt og hjertet rent. Hedersmenn som Simen Skjønsberg og Arne Skouen bidro til at avisen holdt en konsekvent antifascistisk og antirasistisk profil i denne perioden, som var Dagbladets gullalder som kulturavis.

Dette er lenge siden. I går kunne vi i Dagbladet se en annonse hvor islamske symboler var satt inn i et forbudsskilt og med oppfordring til å demonstrere mot muslimer. Vi tviler på om menneskene i SIAN som rykket inn annonsen har tilstrekkelig historisk innsikt til å se den tunge symbolikken i at de valgte å legge et arrangement rettet mot en av våre minoriteter til 20. april, Hitlers fødselsdag. Til det er de rett og slett for lavpannede.

Vi hadde imidlertid ikke trodd at Skjønsbergs og Skouens gamle avis skulle synke til et slikt lavmål at de for klingende mynt skulle sette noe sånn på trykk. Hva prisen for en slik annonse er vet vi ikke, selv om tredve sølvpenger ikke høres helt urimelig ut. Det er nemlig ikke bare annonseplass Dagbladet har solgt her, men sine gamle prinsipper.

Flere har tatt til orde for en boikott av Dagbladet. Vi tror ikke dette vil bli effektivt, men vi oppfordrer i stedet Dagbladets lesere til å hoppe over kjøp av tre utgaver av Dagbladets lørdagsnummer og heller gi pengene til Norsk Folkehjelps innsamling til ofrene i Syria. Slik kan vi lære Dagbladet at å tjene penger på hets ikke er lønnsomt.

 

Norsk Folkehjelps innsamlingsside finner dere her: http://folkehjelp.no/Stoett-oss