Rasisme!

romflagFremskrittspartiets Per Sandberg har foreslått tre tiltak for å  stoppe det han beskriver som «strømmen av tigging og kriminalitet».

Ett av tiltakene er å stoppe romfolk på grensen med hjemmel i politilovens §7 fordi «man av erfaring vet at disse menneskene bryter den alminnelige ro og orden og samtidig er det bevist at mange bedriver kriminalitet», fortsatt i følge Sandberg.

Vi vil påpeke at det Sandberg her foreslår er ren rasisme, hvor han ønsker at politiet skal holde bestemte etniske grupper utenfor landet.

Vi fordømmer ikke Fremskrittspartifolk generelt fordi om Per Sandberg bøtelegges for å slå ned en asylsøker, kjører for fort eller opptrer full på Stortingets talerstol. Per Sandbergs oppførsel er helt og holdent Per Sandbergs ansvar.

Vi stenger heller ikke romfolk generelt ute fra landet fordi noen av dem har begått kriminalitet. I Norge dømmer vi folk etter deres handlinger, ikke etter deres tilhørighet. Så enkelt er det. At lederen i Stortingets justiskomite ikke forstår dette er mer enn sørgelig.