Lite nytt fra Greven

Varg Vikernes med armbrøst og SS-kamuflasje.

Varg Vikernes med armbrøst, hjelm og SS-kamuflasje.

Ideologisk har Varg Vikernes lite nytt å bidra med. Hans tanker skriver seg inn i en gammel, utopisk og apokalyptisk tradisjon.

På bildet han har lagt ut på sin nettside poserer terrormistenkte Vikernes med armbrøst, en stor kniv, hjelm og en uniform med kamuflasje av samme type mønster som Waffen-SS brukte under andre verdenskrig. I følge ekspert er dette neppe overraskende.

– Vikernes nyhedenske og pangermanske tanker tilhører en tradisjon som strekker seg tilbake til begynnelsen av forrige århundre. Hovedbudskapet er at den germanske rase er overlegen alle andre og er bærer av sivilisasjon og kultur. Tanken er derfor at alle av germansk rase bør samles i en nasjon, eller i det minste union av germanske folkeslag. Dette sier doktor i religionshistorie og seniorforsker ved HL-senteret, Terje Emberland til Vepsen. Emberland har skrevet boken Religion og rase» om nettopp nyhedenske nazistiske miljøer i Norge, og kom før jul ut med boken Himmlers Norge, om hvordan SS forsøkte å bygge den norske staten etter sine idealer.

Emberland forklarer at antisemittismen er uløselig knyttet til pangermanismen:
– Hvis germanerne er bærer av kultur og sivilisasjon, hvorfor er dette potensialet da ikke realisert? Fordi de alltid har blitt motarbeidet av demonisk motmakt, verdensjødedommen. Antisemittismen henger organisk sammen med pangermanismen.

Men bloting og åsatru i vår tid?

– For de fleste blir da også dette ikke bare knyttet sammen med idealiseringen av germansk kultur, men også av gammel religion, en dyrking av de norrøne guder som sees som en motsats til kristendommen som oppfattes som en jødiskinspirert importvare. Man ser åsatrua som en biologisk religion som ligger i blodet, og som er sann også i dag, selv om man ikke nødvendigvis dyrker Odin og Thor. Man søker essensen av den germanske religion. Man anser simpelthen at kristendommen strider mot de biologiske lover.

Og her er altså Vikernes?

– Ja han skriver seg inn i denne tradisjonen. Under nazitiden i Tyskland ble disse strømningene marginalisert fordi Hitler ønsket fred med kirken. De nyhedenske ideene ble kanalisert inn i SS. Pangermanismen er jo en utopisk konstruksjon som ikke har noen basis i historiske fakta eller forbilder, kun i det mytiske. Slike ideer finner seg derfor best til rette i lukkede, sekteriske omgivelser hvor medlemmene oppfatter seg selv som de egentlige og opprinnelige representanter for den germanske ånd. Emberland påpeker for øvrig at de færreste personer som i dag er tilknyttet åsatrubevegelser har noe som helst med nazisme og ekstremisme å gjøre.

Underlig valg av våpen
I følge franske myndigheter skal Vikernes kone, som er medlem av en skytterklubb, ha gått til innkjøp av fire salongrifler ( kaliber .22) og dette skal ha vært den utløsende årsaken til at paret ble pågrepet av fransk politi.

Vepsens redaksjonssekretær, Tor Bach, som også er jegerprøveinstruktør, stiller seg skeptisk til at noen kan ha planlagt en massakre med disse våpnene.
– Dette er et svært finkalibret våpen som i Norge bare tillates brukt til jakt på dyr opp til hares størrelse, men ikke engang på hare. Med mindre våpnene er halvautomatiske våpen som lett kan bygges om til helautomat, ser jeg få muligheter til å begå noen effektive massedrap med dem, og selv da gjør mangelen på stoppkraft dette til et svært usikkert prosjekt, forklarer han.
– E 22-kalibers våpen kan brukes som attentatvåpen, til hodeskudd på sikre skuddhold, og er et typisk mafiavåpen, men skulle man først begå massemord, hvorfor ikke skaffe seg et par ulovlige automatvåpen, eller i det minste tyngre jaktrifler, undrer han.

Så du mener at Vikernes med kamuflasjeklær og armbrøst like gjerne kunne vært på jakt?

Nei, jeg kjenner ingen form for jakt hvor man har bruk for militærhjelm, særlig ikke hvis jakten utøves med armbrøst, så dette handler nok mer om å sende ut et signal, særlig tatt i betraktning at vedkommende er iført SS-kamo. Vi skal ikke glemme at dette er en person som allerede har begått drap, og at man derfor ikke skal undervurdere ham. Vi kjenner heller ikke innholdet i hva fransk politi sitter på, så her bør man ikke trekke spekulasjonene for langt, sier Bach.