Løslatt uten fengsling

Det var plakater av denne typen som rett før helgen ble hengt opp i Oslo.

Det var plakater av denne typen som rett før helgen ble hengt opp i Oslo.

De to mennene som var involvert i angrepet mot Blitzhuset på fredag, hvor en sekstenåring ble knivstukket, er løslatt av politiet uten å bli fremstilt for fengsling.

Av Tor Bach og John Færseth

De to skal ha ropt rasistiske slagord mot Blitz og gjort hitlerhilsen før de skal ha knivstukket ungdommen i husets inngangsparti.

Etter angrepet, og en påfølgende slåsskamp hvor de to gjerningsmennene selv kom til skade, har det vært sterk uenighet mellom Blitz og politiet om hvordan saken skal betraktes, og Blitz har i en pressemelding hevdet at politiet tilslører at de to er høyreekstremister.

– At Oslo-politiet etter 22. juli ikke gjenkjenner en høyreekstrem eller rasistisk motivert handling når de ser den, er alarmerende. Ved å tilsløre hendelsene gir de inntrykk av at angrepet er et rent ordensproblem. Men varsellampene bør lyse hos alle når ungdom ned i 16-års-alderen blir angrepet med kniv og rasistiske slagord bare fordi de er antirasister og oppholder seg på Blitz., sier Blitz i en pressemelding.

Politiet har på sin side hevdet at de to ikke er kjent som medlemmer av noe høyreekstremt miljø, men har også lagt til at de etterforsker saken som et drapsforsøk og en mulig hatforbrytelse.

Flere har uttrykt bekymring over at det skal komme til flere voldelige aksjoner, særlig etter at det i Oslo er blitt hengt opp plakater som oppfordrer til å «slå ned på Blitz» omtrent samtidig med knivstikkingen. Denne plakaten ses i sammenheng med andre plakater hvor det heter «Ikke lukk øyne og ører, les 2083, lytt til Breivik» og på en annen: «Nei til meningstvang, ja til ytringsfrihet, stopp marxismen og islamismen». Plakatene er hengt opp i Oslo sentrum i løpet av forrige uke og er av dårlig kvalitet. De er ikke signert noen grupperinger.

Flere kilder peker på at hvis politiet ønsker å forebygge sammenstøt, har de håndtert denne situasjonen svært klønete.

– Rasisme forsvinner ikke ved å overse den, høyreekstreme handlinger blir vanskeligere å bekjempe om de usynliggjøres eller bortforklares. Vi oppfordrer alle til å stå sammen og forsvare retten til å stå opp mot rasisme uten å risikere liv og helse, heter det i uttalelsen fra Blitz.

Vepsen har ikke fått klarlagt hvorvidt politiet har sett på om det er en sammenheng mellom overfallet på Blitz og de opphengte plakatene. Vi understreker også at vi i skrivende stund ikke har opplysninger som tilsier at dette er mer enn et sammentreff.

Det har foreløpig ikke lyktes Vepsen å få en kommentar fra Oslo Politidistrikt.