Pynte på sannheten?

freple2Vi er de første til å understreke at Fremskrittspartiet ikke bærer ansvar for hva deres tidligere medlemmer foretar seg. Dette gjelder også barnemorderen fra Utøya. Etter vårt syn skriver utenlandske medier om dette på en unyansert måte, og det er helt på sin plass at man sier klart fra om dette.

Det er imidlertid slik at når man nå benekter at Fremskrittspartiet er et innvandringsfiendtlig og høyrepopulistisk parti, bør det brenne noen varsellys. I valgkampen kom Fremskrittspartiet, godt hjulpet av den muslimfiendtlige organisasjonen Human Rights Service, med et forslag til innvandringspolitikk som er langt mer ekstremt enn de fleste andre høyrepopulister i Europa har kommet med. Forslaget handler ikke bare om å i praksis stenge grensene, men griper også inn i folks religiøse liv på måter som er vår liberale stat like verdig. Forslaget innebærer at man avskaffer menneskerettighetserklæringen, flyktningekonvensjonen, den europeiske menneskerettighetserklæringen, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og deler av den norske grunnloven, for å nevne noen.

Vi ser at FrPs mulige regjeringspartnere er bekymret for Norges omdømme i utlandet, og ikke minst også sitt eget omdømme. Dette kan imidlertid ikke gå på bekostning av sannhet og redelighet. Fremskrittspartiet er et innvandringsfiendtlig og høyrepopulistisk part som til stadighet kommer med ekstreme uttalelser og hvis representanter stadig har blitt avslørt sammen med representanter for mer ytterliggående bevegelser.

Det er en belastning at Norge får rykte som styrt av høyrepopulistiske, innvandringsfiendtlige folk, men dette problemet kan kun løses på en av to måter: Enten ved at Fremskrittspartiet legger om sin politikk, eller ved at man finner en regjeringskoalisjon hvor Fremskrittspartiet ikke inngår. Å pynte på sannheten vil på sikt bare føre til enda flere ubehagelige spørsmål.